Meldingsplicht voor artsen

Meldingsplicht voor artsen

Tuberculose is een ziekte waarvoor een wettelijke aangifteplicht geldt. Een arts die tuberculose vaststelt, moet dat melden bij de tuberculosebestrijding van de GGD. Door registratie van alle aangiften ontstaat een overzicht van besmettingshaarden en van het aantal patiënten per jaar en kan de GGD direct actie ondernemen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Begeleiding, bronopsporing en contactonderzoek
Zodra een arts zijn patiënt bij de GGD aanmeldt, volgt intensieve begeleiding en een zware en langdurige medicijnkuur. Tijdens deze kuur blijft de sociaal-verpleegkundige van de GGD de behandeling volgen. De GGD probeert zo snel mogelijk te achterhalen door wie de patiënt is besmet. Dat wordt bronopsporing genoemd. Daarnaast inventariseert de GGD bij een open tuberculose de contacten van de patiënt. Zij worden voorgelicht over de risico’s van een eventuele besmetting en zonodig onderzocht op tuberculose. Dit onderzoek bestaat uit of een huidtest (de mantoux) of een röntgenfoto van de longen of bloedonderzoek of een combinatie van deze drie.