Ketenaanpak Loverboys en Jeugdprostitutie

De gemeenten in de Achterhoek willen er alles aan doen om de loverboy problematiek een halt toe te roepen en hebben een ketenaanpak Loverboys en Jeugdprostitutie opgericht.

Jongeren besteden dagelijks veel tijd aan sociale media en op internet. Deze media bieden veel mogelijkheden. Helaas zijn er ook nadelen aan verbonden. Ook loverboys vinden hun slachtoffers steeds vaker via het internet en social media. De gemeenten in de Achterhoek willen er alles aan doen om deze problematiek een halt toe te roepen en hebben een ketenaanpak Loverboys en Jeugdprostitutie opgericht. Hierin werken verschillende partijen samen met als doel:  een betere signalering van (mogelijke) slachtoffers en daders, het voorkómen van loverboyproblematiek én het toeleiden van slachtoffers naar de juiste zorg.