Meldingsplicht

Meldingsplicht

De Wet publieke gezondheid verplicht artsen en laboratoria om bepaalde infectieziekten bij de GGD te melden.

Voor behandelaars
De Wet publieke gezondheid verplicht artsen en laboratoria om bepaalde infectieziekten bij de GGD te melden. De infectieziekten waar het om gaat, zijn onderverdeeld in de groepen: A, B1, B2 en C.

De GGD geeft anoniem gegevens aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Op die manier kan ook landelijk opgetreden worden tegen infectieziekten.
In verband met bron- en contactopsporing probeert de GGD contact te krijgen met de patient, om zo meer gegevens te verzamelen. Dat doen we nooit rechtstreeks. Vooraf vraagt de GGD altijd aan de huisarts of de patiënt al op de hoogte is van de uitslag en of de patiënt weet dat we contact met hem of haar opnemen.

Voor instellingen en kindercentra
Bepaalde bevolkingsgroepen zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten. Dat geldt vooral voor zieke mensen, jonge kinderen, hoogbejaarden en verstandelijk gehandicapten. Besmettelijke ziekten kunnen voor hen ernstige gevolgen hebben.

In instellingen waar deze groepen wonen of samenkomen (bijvoorbeeld verpleeghuizen, opvang voor dak- en thuislozen en basisscholen) kan een ongewoon hoog aantal ziekten op tijd ondekt worden. Op basis van de Wet publieke gezondheid (artikel 26) zijn hoofden van instellingen wettelijk verplicht om de GGD hiervan op de hoogte te brengen. Vervolgens kan de GGD in een vroeg stadium onderzoeken om welke ziekte het gaat en beoordelen hoe ernstig de situatie is. Vaccinaties of maatregelen op het gebied van hygiëne zorgen ervoor dat de gevolgen voor de omgeving beperkt worden.

Meldingsplichtige ziektes:

  • Maag- en darmaandoeningen
  • Geelzucht bij één geval
  • Huidaandoeningen
  • Andere ernstige aandoeningen onder de clienten of het personeel, waarbij het (vermoedelijk) om infectieziekten gaat.

In de praktijk blijkt dat er veel vragen zijn als er sprake is van één geval van diarree, braken, hersenvliesontsteking of vlekjesziekte.
Medewerkers van de afdeling Infectieziekten zijn altijd bereid om vragen over infectieziekten te beantwoorden en met je mee te denken.

Hoe kunnen instellingen en behandelaars een infectieziekte melden?

Als je infectieziekten wilt melden, dan kun je ons bellen op: 088 - 443 33 55.

Melden kan ook via dit formulier. Fax dit formulier naar: 088 - 443 30 01, t.a.v. Infectieziektebestrijding.