Deurbriefjes kinderziekten

Als professional heb je regelmatig te maken met kinderen met een infectieziekte. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor ouders is het vaak niet duidelijk wat wel en niet kan. Om te helpen bij de communicatie naar ouders, hebben wij deurbriefjes ontwikkeld.

Deurbriefjes over:

Deurbriefje Buikgriep voorbeeld
  • Krentenbaard
  • De vijfde ziekte
  • Buikgriep
  • Griep of verkoudheid
  • Hand-, voet- en mondziekte
  • Roodvonk
  • Waterpokken
  • Kinkhoest

  Waarom het deurbriefje?

  De deurbriefjes zijn ervoor om ouders, verzorgers en bezoekers erop te attenderen dat er op het kindercentrum of de basisschool meerdere kinderen zijn met een infectieziekte. Op het deurbriefje staat een uitleg over de infectieziekte, wat ouders moeten doen en of thuisblijven wel of niet zinvol is.

  Deurbriefje gebruiken?

  Neem contact op met het team infectieziektebestrijding 
  T. 088 - 443 33 55. Wij adviseren en ondersteunen graag bij alle vragen over infectieziekten. Bel ons en wij mailen een exemplaar van de betreffende ziekte toe.