Hygiënebegeleiding voor kindercentra

Hygiënebegeleiding voor kindercentra

Uit onderzoek blijkt dat niet alleen kinderen, maar ook volwassenen onvoldoende op de hoogte zijn van het belang van hygiëne. In de thuis-/gezinssituatie, maar ook op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal kunnen kinderen al veel over hygiëne leren. Kinderen die gewend zijn om zich schoon te gedragen, door onder andere de handen op de juiste momenten en manier te wassen zullen daar veel profijt van hebben. Dit vermindert de kans op verspreiding van ziektekiemen.

De GGD kan helpen bij het hygiënisch werken in uw kindercentra. Hieronder zijn een aantal materialen te vinden die helpen om op een laagdrempele manier aandacht te besteden aan hygiëne.

Uitbraak van gastro-enteritis in uw kinderdagverblijf?
Bij een uitbraak van gastro-enteritis in een kinderdagverblijf, volgt u deze hygiëneadviezen:

Vragen en meer informatie
De medewerkers van onze afdeling Infectieziektenbestrijding staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.