Richtlijnen en werkwijzen

Richtlijnen en werkwijzen
GEZOND GEWICHT
Gezond gewicht is een onderwerp dat veel aandacht vraagt én verdient. Zowel van u als de jeugdgezondheidszorg(JGZ). Wij werken volgens de JGZ-richtlijn Overgewicht.

Beleid overgewicht/obesitas bij jeugdige
Wat is het beleid van de jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG), wanneer wij bij een jeugdige van 4-18 jaar overgewicht of obesitas constateren?

Richtlijn overgwicht

  • Klik hier voor de schematische werkwijze, de afkapwaarden (P95) voor hypertensie naar leeftijd en afkappunten BMI naar leeftijd.
  • Klik hier voor de brief Richtlijn overgewicht (voor huisartsen).