Gezond gewicht

Gezond gewicht

De GGD ondersteunt de gemeenten en lokale professionals bij de uitvoering van het thema gezond gewicht, waaronder:

 • Het verzamelen en analyseren van gegevens over een gezond gewicht bij kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, zie: www.kvnog.nl 
 • De GGD geeft op scholen gastlessen en ouderbijeenkomsten over gezonde voeding en bewegen: Super Slim eten en bewegen.
 • De GGD adviseert scholen over een gezond schoolbeleid, waaronder over het thema voeding en bewegen. Zie hiervoor de website Gezonde School Noord- en Oost-Gelderland.
 • De GGD helpt kinderen met overgewicht en hun ouders om het eet- en beweegpatroon aan te passen volgens de JGZ-richtlijn Overgewicht van het Nederland Centrum Jeugdgezondheidszorg.
 • De GGD adviseert en ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van diverse projecten gericht op het bevorderen van een gezond gewicht. Voorbeelden hiervan zijn de programma’s:
  - Achterhoek in Beweging, gezonde jeugd 
  - Gewoon, Gezond Gewicht in Midden-IJssel/Oost-Veluwe; en 
  - Jongeren Op Gezond Gewicht Noord-Veluwe.
 • Scholen kunnen bij het Informatie– en documentatiecentrum van de GGD diverse leskisten en lesmaterialen over voeding lenen. 
 • De GGD geeft de cursus Simpel Fit! aan Turkse moeders met kinderen met overgewicht. Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en gaat in op:
  - overgewicht
  - oorzaken en gevolgen van overgewicht
  - gezonde voeding voor kinderen
  - het samenstellen van een gezonde maaltijd
  - bewegen met kinderen
  - opvoedingsaspecten
  De zesde bijeenkomst is een gezinsbijeenkomst waar kinderen en vaders ook bij worden uitgenodigd. De cursus is afgestemd op de eigen taal en cultuur.