Wat doet een forensisch arts?

De dienstdoende forensische artsen werken op de grens van wetshandhaving en geneeskunde. Naast specifieke medische kennis, moeten ze ook kennis hebben van (de toepassing van) wettelijke regelingen. Meestal worden de werkzaamheden gedaan op verzoek van politie en justitie. De artsen die in de 24-uursdienst meedraaien worden ook wel 'gemeentelijk lijkschouwer' of 'politieartsen' genoemd. De forensische artsen werken wel onafhankelijk en zijn niet in dienst van de politie, maar in dienst van de GGD. Veel werkzaamheden hebben te maken met medische zorg aan arrestanten en uitwendige lijkschouw. Ook bloedafname in verband met de verkeerswetgeving (bij rijden onder invloed) en letselbeschrijving na mishandeling wordt door de forensisch arts gedaan. 
De forensisch artsen bij de GGD houden zich bezig met:
  • arrestantenzorg
  • lijkschouw
  • bloedafname
  • letsel-beschrijving

Arrestantenzorg

Wie in een politiecel zit, mag om een arts vragen. De GGD-arts neemt dan de rol van huisarts over. Het komt ook voor dat de politie zelf een arts inschakelt.

Lijkschouw

Als iemand overlijdt na een ongeval, euthanasie, een misdrijf of bij zelfmoord, is er sprake van een niet-natuurlijke dood. In al deze gevallen mag de behandelend arts geen overlijdenspapieren tekenen en wordt de gemeentelijk lijkschouwer ingeschakeld.

Bloedafname

Als iemand wordt aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol of drugs, of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, wordt de forensisch arts soms gevraagd om bloed af te nemen.

Letselbeschrijving

Bij geweldsmisdrijven vraagt de politie soms aan de forensisch arts om een beschrijving te geven van het aangetroffen letsel.