Tuberculose

Tuberculose (TBC) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis. Deze bacterie kan zich in het lichaam verplaatsen via de bloed- en lymfevaten. Hierdoor kunnen verschillende organen aangetast worden: longen, lymfeklieren, hersenen, hersenvliezen, nieren, gewrichten en de wervelkolom. Meestal zijn het de longen die worden aangetast. Er zijn twee vormen van TBC: een besmettelijke en een niet-besmettelijke vorm. De besmettelijke vorm heet ook wel open longtuberculose.

Meldingsplicht voor artsen

Tuberculose is een ziekte waarvoor een wettelijke aangifteplicht geldt. Een arts die tuberculose vaststelt, moet dat melden bij de tuberculosebestrijding van de GGD. Door registratie van alle aangiften ontstaat een overzicht van besmettingshaarden en van het aantal patiënten per jaar en kan de GGD direct actie ondernemen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Onderzoek en vaccinatie

De GGD onderzoekt mensen met een verhoogd risico op tuberculose. Het onderzoek kan eenmalig zijn of periodiek.