Jeugd en Opvoeden

Medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen

Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Meestal is deze pijn met eenvoudige middelen te verhelpen. Ook de schoolleiding krijgt steeds vaker het verzoek van ouders(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Hoe ga je als school met deze situaties om? In dit protocol leest u er meer over.

Publieke gezondheidszorg asielzoekers

De toestroom van vluchtelingen is dagelijks in de media. Asielzoekers die in de centrale opvang verblijven van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kunnen, net als ieder ander, naar bijvoorbeeld de huisarts, de verloskundige, de jeugdgezondheidszorg of het ziekenhuis. Het COA is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de gezondheidszorg aan asielzoekers. GGD Noord- en Oost-Gelderland voert voor asielzoekers, net als voor alle inwoners in de regio, taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg.

Alcoholmatiging activiteiten

GGD Noord- en Oost-Gelderland stimuleert op verschillende manieren alcoholmatiging. Deze activiteiten zijn vooral gericht op ouders/verzorgers en jongeren.