Infectieziekten

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief Infectieziekten wordt uitgebracht door de taakgroep Infectieziektebestrijding van GGD Noord- en Oost-Gelderland. De nieuwsbrief gaat in op actuele zaken of interessante casuïstiek rondom infectieziekte(n)(bestrijding). De nieuwsbrief is bedoeld voor huisartsen, specialisten en andere bij infectieziekten betrokken instanties.

Deurbriefjes kinderziekten

Als professional heb je regelmatig te maken met kinderen met een infectieziekte. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor ouders is het vaak niet duidelijk wat wel en niet kan. Om te helpen bij de communicatie naar ouders, hebben wij deurbriefjes ontwikkeld.

Ondersteuning van uw infectiepreventiebeleid

Als lid van de infectiepreventiecommissie leveren wij een bijdrage aan het infectiepreventiebeleid van uw organisatie. Het beleid wordt afgestemd op landelijke richtlijnen en wetgeving.

Meldingsplicht

De Wet publieke gezondheid verplicht artsen en laboratoria om bepaalde infectieziekten bij de GGD te melden.