Hygiëne scholen en kindercentra

Hygiënebegeleiding voor kindercentra

Uit onderzoek blijkt dat niet alleen kinderen, maar ook volwassenen onvoldoende op de hoogte zijn van het belang van hygiëne. In de thuis-/gezinssituatie, maar ook op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal kunnen kinderen al veel over hygiëne leren. Kinderen die gewend zijn om zich schoon te gedragen, door onder andere de handen op de juiste momenten en manier te wassen zullen daar veel profijt van hebben. Dit vermindert de kans op verspreiding van ziektekiemen.

Gezondheidsrisico's scholen en kindercentra

Lees meer over de Gezondheidsrisico's in een kindercentrum, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en basisschool.

Nieuwsbrief Kindercentra en scholen

Regionale nieuwsbrief Infectieziekten voor medewerkers in kindercentra en op scholen.