Aanbod voor scholen

Protocol dood en rouw

Een onverwacht sterfgeval doet zich - gelukkig - niet vaak voor binnen een school. Als het zich voordoet, is het een gebeurtenis die de hele schoolgemeenschap raakt. Om scholen te ondersteunen bij een plotselinge dood van een leerling of leerkracht heeft het Kennis- en Expertisecentrum een protocol opgesteld.

Medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen

Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Meestal is deze pijn met eenvoudige middelen te verhelpen. Ook de schoolleiding krijgt steeds vaker het verzoek van ouders(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Hoe ga je als school met deze situaties om? In dit protocol leest u er meer over.

Gezonde School

Vindt u gezondheid ook belangrijk? Ga dan aan de slag met de Gezonde School-aanpak. De Gezonde School-aanpak helpt u planmatig én structureel te werken aan gezondheid én een gezonde leefstijl van leerlingen!

Leskisten

Materialen nodig voor een les, ouderavond of een project over een gezondheidsthema? Wij helpen graag!