Sociale omgeving

Sociale omgeving

Een sociale omgeving is een omgeving die zaken als veiligheid, sociale cohesie, buurtinspraak en levensloopbestendigheid bevordert.

Maatregelen zijn voorzieningen als ontmoetingsplekken, buurtcentra, gelijkvloerse woningen en rolstoel- en rollator toegankelijke trottoirs en oversteekplaatsen.

Meer informatie:

  • De dorpenmonitor: biedt inzicht in recente veranderingen in de leefsituatie van de 5,3 miljoen bewoners van het Nederlandse platteland
  • Informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten. Gemaakt door experts van binnen en buiten het RIVM: www.volksgezondheidenzorg.info
  • Pagina van het domein ‘wijk’ van het Nationaal Programma Preventie: http://www.allesisgezondheid.nl/domein/in-de-wijk

    ‘Alles is gezondheid…’ is onderdeel van het Nationaal Programma Preventie en is een jaar geleden van start gegaan. Het programma streeft naar een vitaler en gezonder Nederland via acties op school, in de wijk, op het werk en in de zorg. Het uiteindelijke doel is een afname van het aantal mensen met een chronische ziekte en het verminderen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden.