Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG

Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG

De 22 gemeenten in het werkgebied van GGD Noord- en Oost-Gelderland hebben hun afspraken over samenwerking voor de GGD vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling, de 'statuten' van de GGD.

De gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland bepaalt welke taken de GGD heeft, hoe het bestuur wordt samengesteld en hoe de financiën worden geregeld.

In juli 2016 is de gemeenschappelijke regeling gewijzigd. Hiermee hebben de deelnemende colleges in mei-juni 2016 ingestemd, met toestemming van hun gemeenteraad.

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling is onderdeel van de Bestuursagenda 2014-2018. Hierin heeft het Algemeen Bestuur van GGD NOG de koers en de ambities voor de GGD in deze bestuursperiode vastgelegd.

Belangrijke doelen zijn: