Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur

GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van de 22 gemeenten van Noord- en Oost-Gelderland. Het Algemeen Bestuur van de GGD bestaat uit 22 wethouders publieke gezondheid. Het Dagelijks Bestuur uit 7 leden.

Het algemeen bestuur bestaat uit de wethouders publieke gezondheid van de 22 gemeenten. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Het dagelijks bestuur heeft zeven leden en bestaat uit:

  • twee portefeuillehouders publieke gezondheid uit elk van de drie regio's Noord Veluwe, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek
  • een burgemeester die zitting heeft in het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (voor de afstemming van de geneeskundige aspecten van rampenbestrijding en crisisbeheersing, waarmee de Veiligheidsregio zich bezig houdt).
Het Dagelijks Bestuur bestaat de volgende leden:
  • G. van den Berg (wethouder Nunspeet)
  • D.H. Cziesso (wethouder Apeldoorn)
  • J. Huizinga (wethouder Doetinchem);
  • S. W. Krooneman (wethouder Elburg)
  • mw. I. Saris (wethouder Winterswijk)
  • mw. A. Vermeulen (DB-lid Veiligheidsregio NOG/burgemeester Zutphen)
  • mw. C.M. de Waard-Oudesluijs (wethouder Epe)

Klik hier voor de portefeuilleverdeling