Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur

GGD Noord- en Oost-Gelderland is een gezondheidsdienst op basis van een gemeenschappelijke regeling tussen de 22 gemeenten van Noord- en Oost-Gelderland. Het Algemeen Bestuur van de GGD bestaat uit 22 wethouders volksgezondheid. Het Dagelijks Bestuur uit 5 leden.

In maart 2015 heeft het Algemeen Bestuur de Bestuursagenda 2014-2018 vastgesteld met de ambities voor deze bestuursperiode. Bestuurlijke ambities zijn:
 • verduidelijken taken GGD en verantwoordelijkheid gemeente
 • meer lokale en regionale sturing
 • dialoog gemeenten over jeugdgezondheidszorg.
Het algemeen bestuur bestaat uit de wethouders volksgezondheid van de 22 gemeenten. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Het dagelijks bestuur heeft vijf leden en bestaat uit:

 • drie portefeuillehouders volksgezondheid uit de regio's Noord Veluwe, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek
 • een portefeuillehouder volksgezondheid aangewezen door het gehele Algemeen Bestuur
 • een burgemeester die zitting heeft in het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (voor de afstemming van de geneeskundige aspecten van rampenbestrijding en crisisbeheersing, waarmee de Veiligheidsregio zich bezig houdt).
Het Dagelijks Bestuur bestaat de volgende leden:
 • G. van den Berg (wethouder Nunspeet)
  Voorzitter, Jeugdgezondheidszorg
 • mw. A. Vermeulen (DB-lid Veiligheidsregio NOG/burgemeester Zutphen)
  Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)
 • D. van Norel (wethouder Epe)
  Financiën
 • mw. I. Saris (wethouder Winterswijk)
  Algemene gezondheidszorg en kennis & expertise
 • B.G. Bloem (wethouder Apeldoorn)
  Vernieuwing publieke gezondheidszorg, P&O