Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Een goede luchtkwaliteit draagt bij aan de gezondheid. Blootstelling aan luchtverontreiniging door wegen of industrie is nadelig voor de gezondheid, ook als aan de Europese normen wordt voldaan. Er is bovendien geen ondergrens voor de schadelijke effecten van fijnstof.

Gezondheidseffecten die kunnen optreden zijn:

  • levensduurverkorting;
  • longkanker, longfunctiedaling en toename van luchtwegaandoeningen;
  • toename van hart- en vaatziekten.
Meer informatie