Gezondheids Effect Screening (GES)

Gezondheids Effect Screening (GES)

Vaak worden de effecten van veranderingen in de leefomgeving voor de gezondheid van bewoners pas duidelijk nadat een project is uitgevoerd. Met de Gezondheidseffectscreening (GES) krijgt een gemeente vooraf inzicht in de factoren die van invloed zijn op de gezondheid van de (toekomstige) bewoners.

Het geeft een goed beeld van de gezondheidskundige knelpunten en kansen bij ruimtelijke, herstructurerings- of verkeersplannen. Een GES kan bij veel projecten en plannen een zeer waardevolle investering zijn, waardoor uw gemeente een beter plan kan maken, problemen voorkomt en op termijn fors kan besparen. 

Meer informatie