Gezonde leefomgeving

Gezonde leefomgeving

Op deze pagina vindt u meer informatie over onderwerpen die te maken hebben met een gezonde buitenomgeving. Zoals binnenmilieu, buitenmilieu, bewegingsbevordering en beleving van de omgeving.

Atlas Leefomgeving
Interactieve kaarten en uitleg van cijfers van landelijke en regionale overheden over ruimtelijke thema’s. Er zijn kaarten over bevolkingsopbouw, milieuthema’s en ruimtelijke ontwikkeling.

Handreiking Gezonde Gemeente
De Handreiking Gezonde Gemeente biedt u informatie, tips en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering in wijk en gemeente.

Informatieblad gezonde leefomgeving
Dit informatieblad is bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met de gezonde leefomgeving. Ze hebben bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, milieu, gezondheid, sport of wonen in hun portefeuille. Het is een algemeen informatieblad en biedt informatie over het wat, hoe en waarom van de gezonde leefomgeving en welke rol de GGD hierbij kan spelen. In dit informatieblad komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals binnenmilieu, buitenmilieu, bewegingsbevordering en beleving van de omgeving. Voor elk onderwerp is een apart informatieblad beschikbaar met meer informatie.

Kennisplatform veehouderij
Het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid (VHG) is een samenwerking van zeven kennis- en praktijkorganisaties; RIVM, Wageningen UR, UU, ZonMw, GGD GHOR Nederland, Omgevingsdienst Nederland en LTO. Het doel is om samen bestaande kennis te bundelen, duiden en ontsluiten over veehouderij en de gezondheid van mens en dier.