Geur

Geur

Een frisse geur geeft een goed gevoel. Geur afkomstig van industrie, wegverkeer en veehouderij wordt vaak als negatief ervaren. Dit kan leiden tot verschillende gezondheidseffecten.

  • ergernis en angst; dit kan vervolgens leiden tot stressverschijnselen zoals hoofdpijn, benauwdheid en misselijkheid.
  • ongezond gedrag; te denken valt aan het sluiten van ramen waardoor minder wordt geventileerd, of aan het niet graag buiten zijn waardoor men minder beweging en daglicht krijgt.
  • Verstoring van het sociale leven; bijvoorbeeld doordat men bezoek niet graag uitnodigt en/of familie of vrienden niet graag op bezoek komen.
Bovengenoemde oorzaken kunnen vervolgens leiden tot depressieve klachten. Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen: de individuele gevoeligheid en beleving verschilt van mens tot mens. Toch kunnen er situaties bestaan die voldoen aan de regels maar tot gezondheidsklachten leiden bij een substantieel deel van de omwonenden.

Meer informatie