Een gezond binnenmilieu

Een gezond binnenmilieu

Ventilatiegedrag van bewoners en gezonde woningbouw zijn bepalend voor een gezond binnenmilieu. Het is belangrijk dat een woning goed warm is in de winter en betrekkelijk koel in de zomer.

Wat is verder nog belangrijk voor een gezond binnenmilieu?

  • Goede ventilatievoorzieningen
    Om allerlei gezondheidsklachten te voorkomen zijn goede ventilatievoorzieningen essentieel. Door hogere isolatie-eisen die aan woningen worden gesteld kan de ventilatie in het gedrang komen. Daarom is het van belang om goed over het ventilatiesysteem na te denken.
  • Geluidwering
    De geluidwering van de woningen moet afgestemd zijn op de geluidbelasting. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met het geluid van mechanische ventilatie. Daarbij is belangrijk te weten dat de wettelijke eisen (bijv. Bouwbesluit) een minimale bescherming bieden. Hinder en gezondheidseffecten zijn hierbij zeker niet uit te sluiten.
  • Materiaalkeuze
    Ten slotte is het belangrijk om bij de materiaalkeuze gezondheid een rol te laten spelen. Van veel materialen is bekend dat ze schadelijke stoffen in het binnenmilieu brengen zoals vluchtige organische verbindingen.

 Meer informatie