Werkwijze GGD

Lees meer over de financiën zaken, de samenwerkingsregeling en de WMO.

Beleid en financiën

De deelnemende gemeenten bepalen de beleidsprioriteiten en de financiële kaders voor GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG

De 22 gemeenten in het werkgebied van GGD Noord- en Oost-Gelderland hebben hun afspraken over samenwerking voor de GGD vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling, de 'statuten' van de GGD.