GGD en Gemeenten

Ondersteuning Sociaal Domein

Vanaf de voorbereiding op de decentralisaties en de transities in het sociaal domein heeft de GGD verschillende gemeenten ondersteund. Soms in de vorm van advies of (evaluatie)onderzoek, soms door het organiseren van netwerkbijeenkomsten of het voorzitten van multidisciplinaire overleggen, maar bijvoorbeeld ook door bijdrage aan verantwoording van beleid. Op deze pagina worden een aantal voorbeelden genoemd. Graag benadrukken we dat ondersteuning vaak maatwerk is en we graag in gesprek gaan over de verschillende mogelijkheden.

Monitoring en evaluatie Sociaal Domein Doetinchem

Gepubliceerd op: donderdag, 18 mei 2017

De gemeente Doetinchem heeft het lef getoond om onderzoek te (laten) verrichten naar de effecten van het beleid in het Sociale Domein en hier ook mee naar buiten te treden.

Samenstelling bestuur

GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van de 22 gemeenten van Noord- en Oost-Gelderland. Het Algemeen Bestuur van de GGD bestaat uit 22 wethouders publieke gezondheid. Het Dagelijks Bestuur uit 7 leden.

Vergaderingen 2019

Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland vergadert meestal vier keer per jaar.

Beleid en financiën

De deelnemende gemeenten bepalen de beleidsprioriteiten en de financiële kaders voor GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG

De 22 gemeenten in het werkgebied van GGD Noord- en Oost-Gelderland hebben hun afspraken over samenwerking voor de GGD vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling, de 'statuten' van de GGD.