PrEP - HIV preventie

Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

PrEP (Pre Expositie Profylaxe) is preventieve medicatie die je inneemt voordat je seks hebt. PrEP voorkomt de kans dat je hiv oploopt. Het zorgt ervoor dat hiv niet in je afweersysteem terechtkomt.

Pilotproject PrEP

De minister van VWS heeft besloten dat de GGD’en in de vorm van een pilot PrEP mogen gaan verstrekken aan mannen die seks hebben met mannen en een hoog risico op HIV.

Er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. De verwachting is dat meer mensen gebruik willen maken van de PrEP-zorg dan er plekken beschikbaar zijn. Daarom wordt er voorrang gegeven aan kwetsbare mannen volgens de landelijk opgestelde richtlijnen.

Binnen de pilot kun je PrEP krijgen voor 7,50 euro per maand (30 pillen). Als je deelneemt aan deze pilot wordt er ook altijd gecorrespondeerd met je huisarts en apotheek.

Wachtlijst

Op dit moment is er al veel vraag naar PrEP zorg bij GGD NOG. Het kan zijn dat je niet meteen terecht kan. Je komt in eerste instantie op een wachtlijst. Op het moment dat je aan de beurt bent word je gebeld en wordt er op korte termijn een afspraak met je ingepland voor een intakegesprek.

Wil je weten of je in aanmerking komt?

Bel dan naar ons telefonisch spreekuur of mail je contactgegevens en je vraag naar prep@ggdnog.nl. Je wordt dan teruggebeld door een verpleegkundige seksuele gezondheid. Hij/zij stelt je telefonisch vragen om te kijken of je bij de GGD NOG met PrEP kunt beginnen.

Het kan dus zijn dat je niet in aanmerking komt bij de GGD. Je kunt dan bij je huisarts, eventueel een andere GGD of een private partij terecht.