Meisjesbesnijdenis, of Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV), is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waar geen medische noodzaak voor is.

Meisjesbesnijdenis in Nederland

In Nederland beschouwen we meisjesbesnijdenis als een ernstige vorm van kindermishandeling. Het is een medische ingreep die niet noodzakelijk is en die tot grote gezondheidsrisico’s leidt. Alle vormen van meisjesbesnijdenis zijn in ons land verboden. Als ouders hun dochter in het buitenland laten besnijden, terwijl ze in Nederland wonen, kunnen ze daarvoor worden gestraft.

Sleutelpersonen

Onze GGD en GGD IJsselland hebben 14 sleutelpersonen opgeleid om meisjesbesnijdenis bespreekbaar te maken. Hoe mooi is het als je dan van iemand die jouw achtergrond en jouw cultuur kent, een steuntje in de rug kunt krijgen! De sleutelpersonen kunnen voorlichtingsbijeenkomsten of huiskamergesprekken organiseren. Ze leggen ook huisbezoeken af om een driegende meisjesbesnijdenis te helpen voorkomen. Wij helpen vrouwen de weg te wijzen naar de juiste hulpverlening bij hun klachten.

Nazorg voor vrouwen die besneden zijn

Vrouwen die in het land van herkomst besneden zijn, kunnen dus ernstige lichamelijke en/of psychische klachten hebben. Belangrijk is dat deze vrouwen goede zorg krijgen. Zij kunnen hiervoor naar ons ‘nazorgspreekuur’, waar zij gratis en anoniem met al hun vragen terecht kunnen. Waar nodig wordt een vrouw verwezen naar specialistische hulpverlening.

Afspraak maken nazorgspreekuur

Wilt u een afspraak maken voor dit nazorgspreekuur? Stuur dan een e-mail naar nazorgspreekuur@ggdnog.nl. De verpleegkundige neemt zo snel mogelijk contact met u op.