Meisjesbesnijdenis, of Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV), is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waar geen medische noodzaak voor is.

Meisjesbesnijdenis in Nederland

In Nederland beschouwen we meisjesbesnijdenis als een ernstige vorm van kindermishandeling. Het is een medische ingreep die niet noodzakelijk is en die tot grote gezondheidsrisico’s leidt. Alle vormen van meisjesbesnijdenis zijn in ons land verboden. Als ouders hun dochter in het buitenland laten besnijden, terwijl ze in Nederland wonen, kunnen ze daarvoor worden gestraft.

Sleutelpersonen

GGD Noord- en Oost-Gelderland en GGD IJsselland werken nauw samen op het gebied van preventie van meisjesbesnijdenis en het nazorgspreekuur. Samen beschikken zij over een groep vrijwilligers, de zogenaamde sleutelpersonen, die uit verschillende landen komen waar VGV nog veel voorkomt.
Deze sleutelpersonen organiseren voorlichtingsbijeenkomsten of huiskamergesprekken. Zij leggen ook huisbezoeken af om een dreigende meisjesbesnijdenis te helpen voorkomen.

Nazorg voor vrouwen die besneden zijn

Vrouwen die in het land van herkomst besneden zijn, kunnen dus ernstige lichamelijke en/of psychische klachten hebben. Belangrijk is dat deze vrouwen goede zorg krijgen. Zij kunnen hiervoor naar ons ‘nazorgspreekuur’, waar zij gratis en anoniem met al hun vragen terecht kunnen. Waar nodig wordt een vrouw verwezen naar specialistische hulpverlening.

Afspraak maken nazorgspreekuur

Wil je een afspraak maken voor dit nazorgspreekuur? Stuur dan een e-mail naar nazorgspreekuur@ggdnog.nl. De verpleegkundige neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Meer informatie

  • Video 'Elk meisje telt'
  • Kijk voor meer informatie over vrouwelijke genitale verminking op de website van Pharos.
  • Voor meer informatie over het inzetten van sleutelpersonen kun je contact opnemen met Sunay Nuraydin, medewerker gezondheidsbevordering, tel.: 088 – 443 32 32, of mailen naar vgv@ggdnog.nl
  • Wil je meer informatie over of een afspraak maken voor het nazorgspreekuur? Stuur dan een e-mail naar nazorgspreekuur@ggdnog.nl

Verklaring tegen meisjesbesnijdenis

De verklaring tegen meisjesbesnijdenis kun je meenemen naar het buitenland. Je kunt de verklaring daar aan je familie laten zien. Zo wordt duidelijk dat meisjesbesnijdenis in Nederland strafbaar is en dat je gevangenisstraf kunt krijgen als je jouw dochter laat besnijden. 

Downloaden verklaring
Je kunt de verklaring downloaden in het Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, Somalisch, Tigrinya of Amhaars via de website van Pharos.