Samen in beweging met kwetsbare ouderen

Zes lokale samenwerkingsverbanden zijn met subsidie van ZonMw voor vier jaar aan de slag met preventie in hun regio. Eén project is ‘Samen in Beweging met kwetsbare bewoners’: een aanpak om te bevorderen dat inwoners vitaal blijven en zowel lichamelijk als sociaal meer gaan bewegen.

Dit project is een samenwerking van Hogeschool Viaa, AGORA, GGD IJsselland en GGD Noord- en Oost-Gelderland. Vanuit onze regio nemen de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk deel.

  • Doelgroep is de kwetsbare inwoner vanaf 65 jaar.
  • Kernactiviteit is Welzijn op recept waarbij een zorgprofessional een patiënt doorverwijst naar een welzijnscoach. Die maakt vervolgens samen met de patiënt een keuze uit het aanbod rondom bewegen en sociale activiteiten. De doorverwijzer kan o.a. de huisarts, POH-er, wijkverpleegkundige of iemand uit een sociaal wijkteam zijn.

De GGD ondersteunt in haar projectleidersrol de implementatie van het project in de twee gemeenten. Daarnaast doet zij onderzoek naar de effecten van Welzijn op Recept. Neem voor meer informatie contact op met Joyce Dieleman via e-mail: j.dieleman@ggdnog.nl.