Vaccinatie bij afweerstoornissen

Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bij de behandeling van bepaalde ziekten zoals bijvoorbeeld de Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa worden vaak medicijnen gebruikt die het immuunsysteem onderdrukken (immunosuppressiva). Bij personen met een verminderde weerstand is de kans op infectieziekten groter en de kans op ernstige complicaties sterk verhoogd.

Vaccinatie biedt bescherming tegen infecties bij afweerstoornissen

Door tijdig (voor of aan het begin van het medicijngebruik) te starten met de vaccinaties is opbouw van afweerstoffen het grootst. Indien je al gestart bent met afweer onderdrukkende medicijnen kan je nog gevaccineerd worden. De GGD of specialist zal na de vaccinatie(s) een bloedafname doen om de antistoffen te bepalen en bescherming te garanderen. Een specialist geeft de indicatie voor vaccinatie(s).

Op reis met een (toekomstige) verminderde weerstand 

 Niet iedereen is zich bewust dat voor mensen met een verminderde weerstand een reis naar (sub) tropische bestemmingenen extra risico’s met zich meebrengt. Je bent weliswaar zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van een tijdig reisadvies, maar de praktijk wijst uit dat men zich vaak niet bewust is van de verminderde weerstand, de daarbij behorende risico’s en de mogelijkheden tot vaccinaties.

Mocht je voor de toekomst reisplannen hebben, dan is het verstandig voortijdig advies in te winnen. Het liefst vóórdat je begint met afweer onderdrukkende medicatie. In sommige situaties kan een verminderde weerstand een contra-indicatie (niet geven) zijn voor toediening van vaccins met een levend verzwakt virus (bijvoorbeeld, Gele Koorts, BMR).

Goede tijdige voorlichting en adviezen en de juiste vaccinaties zijn voor deze personen van groot belang. Op onze spreekuren bent je aan het juiste adres.

Bekijk hier waar en wanneer wij spreekuren houden

Locatie Warnsveld
Rijksstraatweg 65 in Warnsveld
Spreekuur: maandag 

Locatie Apeldoorn
Gelre ziekenhuis,  Albert Schweitzerlaan 31 in Apeldoorn. 
Spreekuur: woensdagmiddag en avond & vrijdag. 

Locatie Doetinchem
Kruisbergseweg 47 in Doetinchem (naast het Slingeland ziekenhuis)
Spreekuur: dinsdagmiddag en avond

Locatie Harderwijk
Oosteinde 17 in Harderwijk
Spreekuur: donderdag

Samenwerking GGD NOG en Gelre ziekenhuizen

GGD NOG heeft een samenwerkingsverband met afdeling MDL (Maag, Darm en Lever) van het Gelre ziekenhuis. Ons gezamenlijk doel is preventie van infectieziekten bij deze doelgroep.

Voorlichtingsfilm

In deze voorlichtingsfilm vertelt Kasper (ziekte van Crohn) over zijn ervaringen met vaccineren:

Meer informatie?

Lees de folder: 'Vaccinatie biedt bescherming tegen infecties bij afweerstoornis'

Heb je na het lezen van de folder nog vragen? Stel ze dan aan je behandelend arts of neem contact op met de afdeling vaccinatiezorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland via vaccinatiecentrum@ggdnog.nl

Zie ook website Gelre ziekenhuizen over vaccinaties bij afweerstoornis.