Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gezond gewicht

Gezond gewicht is een onderwerp dat veel aandacht vraagt én verdient. Zowel van u als de jeugdgezondheid (JG). Wij werken volgens de JGZ-richtlijn Overgewicht.

Beleid overgewicht/obesitas bij jeugdige

Wat is het beleid van de jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG), wanneer wij bij een jeugdige van 4-18 jaar overgewicht of obesitas constateren?

Richtlijn overgewicht

  • Klik hier voor de schematische werkwijze, de afkapwaarden (P95) voor hypertensie naar leeftijd en afkappunten BMI naar leeftijd.
  • Klik hier voor de brief Richtlijn overgewicht (voor huisartsen).