Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Goed spreken en begrijpen is belangrijk voor een goede verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen met taal- en/of spraakproblemen hebben vaak moeite met spellen, lezen en leren. Zijn er problemen op dit gebied, dan is het belangrijk hier op tijd iets aan te doen. 

Logopedist van de GGD

Het is belangrijk om problemen zo snel mogelijk op te sporen en op te lossen, omdat goed kunnen spreken en met taal om kunnen gaan zoveel invloed heeft op een kind of tiener. Hier kan een logopedist van GGD Noord- en Oost-Gelderland een grote rol in spelen. 

Aanmelden voor logopedie

Als ouder, leerkracht of intern begeleider kun je, ook buiten de algemene contactmomenten, een kind aanmelden voor onderzoek bij de logopedist. Dit geldt voor alle kinderen van de basisschool. 

Aanmelden logopedie

Relatie tot kindToestemming ouders?