Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Maak jij je als docent zorgen over een leerling, uit welke groep of klas dan ook? Op medisch, sociaal en/of psychologisch gebied? Vraag dan om advies. Voor elke leerling in elke groep is er namelijk advies, ondersteuning of begeleiding beschikbaar.

Ook bij een ingrijpende gebeurtenis op school kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige ondersteuning bieden. Denk bijvoorbeeld aan grensoverschrijdend gedrag of overlijden van een leerling of leerkracht.

Neem contact op met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige die aan jouw school gekoppeld is. Misschien helpen deze documenten je alvast op weg:

Protocol dood en rouw

Een onverwacht sterfgeval doet zich - gelukkig - niet vaak voor binnen een school. Als het zich voordoet, is het een gebeurtenis die de hele schoolgemeenschap raakt. Om scholen te ondersteunen bij een plotselinge dood van een leerling of leerkracht heeft de GGD een protocol opgesteld. 

Het protocol bevat onder meer achtergrondinformatie, verwijzingen, gesprekstips, aandachtspunten voor het verwerkingsproces en standaardbrieven. Het protocol is ook toegevoegd aan de materialen die het Informatie- en Documentatiecentrum uitleent over 'dood en rouw'.

Materialen over dood en rouw die je kunt lenen: