Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gebruik dit meldformulier wanneer er in 1 of meerdere groepen veel uitval is en/of er behoefte is aan overleg. Wij nemen in ieder geval contact op als dit op het formulier is aangegeven. Komen er na een melding in een groep nog meer besmettingen bij, dan kun je dit opnieuw via dit formulier melden. Voor ons overzicht verzoeken wij je steeds het totaal aantal actuele besmettingen per groep (sinds het begin van de huidige uitbraak in de groep) door te geven.

Doe hier melding van meerdere coronabesmettingen op jouw onderwijsinstelling

Meld hier het totaal aantal besmettingen per groep op de datum van je melding. Vermeld ook of de groep(en) naar huis is/zijn en zo ja, wanneer de groep voor het laatst aanwezig was.


Vink dit vakje aan als je teruggebeld wilt worden door ons scholenteam. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.