Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hoofdluis

Hoofdluis: een heel vervelend klein beestje. Niet alleen voor kinderen en ouders, maar ook voor scholen. Juist op scholen krijgen de hoofdluis de kans zich snel te verspreiden. Als een kind hoofdluis heeft, is de kans groot dat andere kinderen het ook krijgen. Bij het spelen houden ze hun hoofden tegen elkaar of als ze een selfie maken, dan lopen de luizen makkelijk over.

Aanpak hoofdluis

Op school krijg je er vast en zeker wel eens met hoofdluis te maken. Wat kun je als school doen? Veel scholen hebben luizenwerkgroep van ouders. Door structureel alle kinderen te controleren op hoofdluis, kun je verdere verspreiding beperken. Scholen kunnen ouders informeren en adviseren bij hoofdluis. Bijvoorbeeld door nieuwsberichten, mailtjes en flyers.

Voor de aanpak van hoofdluis heeft een school een hoofdluisprotocol. Dit protocol geeft informatie wie wat doet binnen de school. Hiervoor hebben wij een voorbeeldprotocol. Samen met ouders kan de school grote verspreiding van hoofdluis beperken.

Advies aan Ouders

Ouders adviseren we elke week zelf thuis te controleren op hoofdluis. Voor de behandeling van hoofdluis adviseren wij twee weken lang te kammen met een luizenkam. Deze methode is veruit het meest effectief om van hoofdluis af te komen. Je kunt het kammen eventueel combineren met een antihoofdluismiddel.

Ondersteuning door de GGD

  • Als school kun je bij de verpleegkundige terecht voor advies of begeleiding van gezinnen die te maken hebben met hardnekkige hoofdluis.
  • Wij kunnen ook een scholing/opfriscursus voor alle leden van de hoofdluiswerkgroep bij jou op school verzorgen. Kosten voor de opfriscursus: €200,-
  • Via ons Informatie- en documentatiecentrum kun je de instructie-koffer ‘ouderwerkgroep’ en de leskist ‘hoofdluis’ lenen.

Voor vragen over hoofdluis of advies kun je bellen naar: 088 - 443 30 00 of stuur een mail: hoofdluis@ggdnog.nl

Handige downloads