Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Op deze pagina is meer informatie te vinden over het testen van onderwijspersoneel en kinderen en wat er gebeurt bij een besmetting op school of kinderopvang. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, zal GGD Noord- en Oost Gelderland zo spoedig mogelijk contact opnemen met de positief geteste persoon voor het Bron- en Contactonderzoek (BCO). Hoe een BCO precies verloopt, verschilt per leeftijdscategorie. Dit komt door het verschil in regels omtrent het afstand houden tot elkaar. Hieronder kunt u zien wat dit voor uw school of kinderopvang betekent. 

Sinds 19 april wordt het voor alle medewerkers van scholen uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs mogelijk om zichzelf preventief te testen op het coronavirus. De zelftest is een test om snel te zien of een leerling of medewerker besmet is met het coronavirus. Zo kan een (grotere) uitbraak van het coronavirus op school worden voorkomen of beperkt. Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig.

Bekijk hier de Tweede Kamer brief met praktische informatie met betrekking tot zelftesten. 

Bekijk hier meer informatie over het gebruik van zelftesten. 


Snel naar: Testen van medewerkers en kinderen | Kinderopvang | Basisschool | Voortgezet Onderwijs | Meer informatie

De maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM die nodig zijn om de verspreiding van corona zoveel mogelijk te voorkomen op kinderopvang en scholen zijn hier gebundeld:

Thuisblijven of naar de kinderopvang/school/werk?Testen van medewerkers en kinderen

Iedereen met klachten kan zich bij de GGD laten testen op het coronavirus. Onderwijspersoneel en medewerkers van de kinderopvang kunnen 7 dagen per week tussen 7.30 en 20.00 uur bellen met het coronatest prioriteitsnummer 0800-8101 om een testafspraak te maken. Lees meer op onze testpagina.

Testbeleid voor kinderen
Heeft een kind klachten die passen bij het coronavirus? Je kan een kind gratis laten testen bij GGD Noord- en Oost-Gelderland. Bekijk hier alle informatie over het testen van kinderen. 

Testen zonder klachten
Het testen zonder klachten op of na dag 5 is alleen beschikbaar als je een huisgenoot of nauw contact bent van iemand die positief is getest op COVID-19. Scholen bepalen niet of leerlingen zonder corona-gerelateerde klachten zich mogen laten testen. Dit wordt door de GGD vastgesteld. Je ontvangt een bericht van het bron- en contactonderzoek en/of de Corona Melder app als je in aanmerking komt om je zonder klachten op of na dag 5 te mogen laten testen. Lees hier meer over testen zonder klachten.Kinderopvang

Afstandsregel: Om verspreiding van COVID-19 te voorkomen, gelden in Nederland regels over het 1,5 meter afstand houden. Een uitzondering is dat kinderen tot en met 12 jaar geen 1,5 meter afstand hoeven houden, niet tot elkaar en ook niet tot oudere kinderen en volwassenen.

Zie ook: 
www.veranderingenkinderopvang.nl

Heb je als kinderopvang vragen over corona? Bel 088 - 443 33 55, keuzemenu 5 (7 dagen per week van 08.00 - 17.00). 

Is er een kind positief getest op corona?

Het positief geteste kind gaat thuis in isolatie.


Dit doet de GGD:

   • De GGD neemt contact op met de ouders van het kind en bespreekt hoe lang het positief geteste kind in isolatie gaat.
   • Quarantaine-adviezen voor de gezinsleden en nauwe contacten. Heeft het kind ook buiten de kinderopvang frequent en intensief contact gehad met vrienden/andere kinderen? Dan gaan zij ook in quarantaine.
   • Is kind in de besmettelijke periode op de kinderopvang geweest? Dan informeren de ouders de directie van de kinderopvang. Vanuit de GGD wordt er ook contact opgenomen met de kinderopvang. Als een kind of medewerker positief wordt getest, wordt in principe de hele groep en de medewerker aangemerkt als nauw contact. Alleen als er aangepaste maatregelen in het beleid zijn opgenomen, deze ook uitvoerbaar zijn op de kinderopvang én deze ook goed zijn toegepast, kan het mogelijk zijn een onderscheid te maken tussen nauwe contacten en overige contacten. Bij het contactonderzoek worden contacten ingedeeld op basis van de aard van het contact dat zij hadden. Hierbij zijn onderlinge afstand en duur van het contact belangrijke criteria.
   • De nauwe contacten van het positief geteste kind worden door de GGD geïnformeerd. 

Dit doet de kinderopvang:

   • Is het kind in de besmettelijke periode op de kinderopvang geweest? Dan maak de kinderopvang een lijst van de personen met wie het positief geteste kind in deze periode in contact is geweest met behulp van dit formulier.  Collega’s en kinderen die nauw contact zijn (in totaal 15 min op  minder dan 1.5 meter) gaan in thuisquarantaine, met het advies om te testen bij klachten of, als er geen klachten ontstaan, zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met besmettelijke persoon.
   • De kinderopvang informeert de overige contacten op de kinderopvang. De kinderopvang kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld: overig contact - buiten de groep.
Is er een medewerker positief getest op corona?

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie. 


Dit doet de GGD:

    • De GGD neemt contact op met de medewerker en bespreekt hoe lang de medewerker in isolatie gaat. 
    • Quarantaine-adviezen voor gezinsleden en nauwe contacten.
    • Of de medewerker in de besmettelijke periode op de kinderopvang is geweest. Is dit het geval? Dan informeert de medewerker zelf de directie van de kinderopvang. Vanuit de GGD wordt er ook contact opgenomen met de kinderopvang. Als een kind of medewerker positief wordt getest wordt in principe de hele groep en de medewerker aangemerkt als nauw contact. Alleen als er aangepaste maatregelen in het beleid zijn opgenomen, deze ook uitvoerbaar zijn op de kinderopvang én deze ook goed zijn toegepast, kan het mogelijk zijn een onderscheid te maken tussen nauwe contacten en overige contacten. Bij het contactonderzoek worden contacten ingedeeld op basis van de aard van het contact dat zij hadden. Hierbij zijn onderlinge afstand en duur van het contact belangrijke criteria.
    • De nauwe contacten van de positief geteste medewerker worden door de GGD geïnformeerd.

Dit doet de kinderopvang:

    • Is de medewerker in de besmettelijke periode op de kinderopvang geweest? Dan maak de kinderopvang een lijst van de personen met wie de positief geteste medewerker in deze periode in contact is geweest met behulp van dit formulier. Collega’s en kinderen die nauw contact zijn (in totaal 15 min op minder dan 1.5 meter) gaan in thuisquarantaine, met het advies om te testen bij klachten of, als er geen klachten ontstaan, zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met besmettelijke persoon.
    • De kinderopvang informeert de overige contacten op de kinderopvang. De kinderopvang kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld: overig contact - buiten de groep.

 


 

Basisschool

Afstandsregel: Om verspreiding van COVID-19 te voorkomen, gelden in Nederland regels over het 1,5 meter afstand houden. Een uitzondering is dat kinderen tot en met 12 jaar geen 1,5 meter afstand hoeven houden, niet tot elkaar en ook niet tot oudere kinderen en volwassenen.

Zie ook: www.poraad.nl

Heb je als basisschool vragen over corona? Neem dan contact op met de eigen jeugdarts. Is de jeugdarts niet bereikbaar? Bel 088 - 443 33 55, keuzemenu 5 (7 dagen per week van 08.00 - 17.00).

Is er een leerling positief getest op corona?

De positief geteste leerling gaat thuis in isolatie. 


Dit doet de GGD:

    • De GGD neemt contact op met de ouders van de leerling en bespreekt hoe lang het positief geteste kind in isolatie gaat. 
    • Quarantaine-adviezen voor de gezinsleden en nauwe contacten. Heeft de leerling ook buiten school frequent en intensief contact gehad met vrienden? Dan gaan zij ook in quarantaine.
    • Is het kind in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeren de ouders de directie van de school. Vanuit de GGD wordt er ook contact opgenomen met de school. Als een kind of leerkracht positief wordt getest wordt in principe de hele klas of groep en de leerkracht of medewerker aangemerkt als nauw contact. Alleen als er aangepaste maatregelen in het schoolbeleid zijn opgenomen, deze ook uitvoerbaar zijn op school én deze ook goed zijn toegepast, kan het mogelijk zijn een onderscheid te maken tussen nauwe contacten en overige contacten.
    • Bij het contactonderzoek worden contacten ingedeeld op basis van de aard van het contact dat zij hadden. Hierbij zijn onderlinge afstand en duur van het contact belangrijke criteria.
    • De nauwe contacten van het positief geteste kind worden door de GGD geïnformeerd. 

Dit doet de school:

    • Is het kind in de besmettelijke periode op school geweest? Dan maak de school een lijst van de personen met wie het positief geteste kind in deze periode in contact is geweest met behulp van dit formulier. Collega’s en kinderen die nauw contact zijn (in totaal 15 min op minder dan 1.5 meter) gaan in thuisquarantaine, met het advies om te testen bij klachten of, als er geen klachten ontstaan, zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met besmettelijke persoon.
    • De school informeert de overige contacten op de school. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld: overig contact - buiten de klas. 
Is er een medewerker positief getest op corona?

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie. 


Dit doet de GGD:

    • De GGD neemt contact op met de medewerker en bespreekt hoe lang de positief geteste medewerker in isolatie gaat. 
    • Quarantaine-adviezen voor de gezinsleden en nauwe contacten. 
    • Is de medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de medewerker zelf de directie van de school. Vanuit de GGD wordt er ook contact opgenomen met de school. Als een kind of leerkracht positief wordt getest, wordt in principe de hele klas of groep en de leerkracht of medewerker aangemerkt als nauw contact. Alleen als er aangepaste maatregelen in het schoolbeleid zijn opgenomen, deze ook uitvoerbaar zijn op school én deze ook goed zijn toegepast, kan het mogelijk zijn een onderscheid te maken tussen nauwe contacten en overige contacten. Bij het contactonderzoek worden contacten ingedeeld op basis van de aard van het contact dat zij hadden. Hierbij zijn onderlinge afstand en duur van het contact belangrijke criteria.
    • De nauwe contacten van de positief geteste medewerker worden door de GGD geïnformeerd.

Dit doet de school:

    • Is de medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan maak de school een lijst van de personen met wie de positief geteste medewerker in deze periode in contact is geweest met behulp van dit formulier. Collega’s en kinderen die nauw contact zijn (in totaal 15 min op minder dan 1.5 meter) gaan in thuisquarantaine, met het advies om te testen bij klachten of, als er geen klachten ontstaan, zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met besmettelijke persoon.
    • De school informeert de overige contacten op de school. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld: overig contact - buiten de klas. 

 Voortgezet onderwijs

Afstandsregel: Om verspreiding van COVID-19 te voorkomen, hebben we in Nederland de regel dat iedereen afstand tot elkaar moet houden, behalve kinderen. Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven onderling geen 1.5 meter afstand te houden tot elkaar, maar wel tot volwassenen. Vanaf 31 mei is het voor leerlingen niet meer verplicht om onderling 1,5m afstand te houden op het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat een leerling sneller een nauw contact is van een positief geteste leerling. We raden daarom scholen aan om vaste zitplekken te houden en niet te veel te rouleren met leerlingen in een lokaal. Zodat de bubbels toch zoveel mogelijk behouden blijven.

Zie ook: www.vo-raad.nl

Heb je als voortgezet onderwijs vragen over corona? Neem dan contact op met de eigen jeugdarts. Is de jeugdarts niet bereikbaar? Bel 088 - 443 33 55, keuzemenu 5 (7 dagen per week van 08.00 - 17.00).

Is er een leerling positief getest op corona?

De positief geteste leerling gaat thuis in isolatie. Medewerkers en leerlingen die in nauw contact met de leerling zijn geweest (opeenvolgend 15 min op minder dan 1.5 meter) gaan in thuisquarantaine, met het advies om te testen bij klachten of, als er geen klachten ontstaan, zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met besmettelijke persoon. De overige groeps-/klasgenoten en medewerkers (> 15 minuten, > 1.5 meter in eenzelfde ruimte) worden beschouwd als overig, niet nauw contact.


Dit doet de GGD:

    • De GGD neemt contact op met de ouders van de leerling en bespreekt hoe lang het positief geteste kind in isolatie gaat. 
    • Quarantaine-adviezen voor de gezinsleden en nauwe contacten.
    • Is het kind in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeren de ouders de directie van de school. Vanuit de GGD wordt er eventueel ook contact opgenomen met de school.
    • De nauwe contacten van de positief geteste leerling worden door de GGD geïnformeerd.

Dit doet de school:

    • Is de leerling in de besmettelijke periode op school geweest? Dan maakt de leerling samen met de school een lijst van de personen met wie de positief geteste leerling in deze periode in contact is geweest met behulp van dit formulier. Collega’s en medeleerlingen die nauw contact zijn (in totaal 15 min op minder dan 1.5 meter) gaan in thuisquarantaine, met het advies om te testen bij klachten of, als er geen klachten ontstaan, zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met besmettelijke persoon.
    • De school informeert de overige contacten op de school. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld: overig contact - buiten de klas. 
Is er een medewerker positief getest op corona?

Een positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie. Medewerkers en leerlingen die in nauw contact met de positief geteste medewerker zijn geweest (opeenvolgend 15 min op minder dan 1.5 meter) gaan in thuisquarantaine, met het advies om te testen bij klachten of, als er geen klachten ontstaan, zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met besmettelijke persoon. De overige groeps-/klasgenoten en medewerkers (> 15 minuten, > 1.5 meter in eenzelfde ruimte) worden beschouwd als overig, niet nauw contact.  


Dit doet de GGD:

    • De GGD neemt contact op met de medewerker en bespreekt hoe lang de medewerker in isolatie gaat. 
    • Quarantaine-adviezen voor de gezinsleden en nauwe contacten. 
    • Is de medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de medewerker de directie van de school. Vanuit de GGD wordt er eventueel ook contact opgenomen met de school.
    • De nauwe contacten van de positief geteste medewerker worden door de GGD geïnformeerd.

Dit doet de school:

     • Is de medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan maakt de medewerker samen met de school een lijst van de personen met wie de positief geteste medewerker in deze periode in contact is geweest met behulp van  dit formulier Collega’s en leerlingen die nauw contact zijn (in totaal 15 min op minder dan 1.5 meter) gaan in thuisquarantaine, met het advies om te testen bij klachten of, als er geen klachten ontstaan, zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met besmettelijke persoon. 
     • De school informeert de overige contacten op de school. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld: overig contact - buiten de klas. 

 


 

Meer informatie

Belangrijke websites 

Hygiëne

Rouw na corona