Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Snel naar:   Testen van medewerkers en kinderen   |    Meer informatie
Alle onderwijsinstanties zijn open. Er geldt geen quarantaineadvies meer. Bij klachten blijf je thuis en doe je zo snel mogelijk een zelftest. Is deze test positief, dan ga je in isolatie. Bij een negatieve testuitslag mag je weer naar school.

Om besmettingen en verspreiding van het virus tegen te gaan, is het wel belangrijk om na contact met een positief getest persoon: extra alert te zijn op klachten, direct te testen bij klachten en contact met kwetsbaren 10 dagen na het contact te vermijden. Bij een positieve testuitslag ga je in isolatie. 

Op school volgt iedereen de adviezen tegen verspreiding van corona. Het naleven van deze basisadviezen blijft belangrijk. Op dit moment is er geen aanleiding voor aanvullende maatregelen.

Melden bijzondere coronagevallen
Als er op een school of kinderopvang meer dan 3 coronagevallen zijn (een cluster), is er sprake van meldingsplicht op basis van artikel 26 Wet publieke gezondheid (zie draaiboek Artikel 26-meldingen). De focus ligt hierbij op clusters met een ernstiger of afwijkend ziektebeeld, clusters met meerdere overlijdens, of snel groeiende clusters. Neem in dit geval telefonisch contact met ons op via 088-443 33 55 (op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00). 

Ter beeldvorming: 

  • Een groep op het kinderdagverblijf met 5 positieven zonder opvallend verloop hoeft niet gemeld te worden. 
  • Een groep op het kinderdagverblijf met 3 positieven, waarvan het beloop ernstig is en er twee in het ziekenhuis zijn opgenomen, wordt gemeld bij de GGD. 


Maatregelen bij opleving coronavirus
Het is belangrijk dat scholen goed zijn voorbereid op een opleving van het coronavirus. En dat ze weten op welke maatregelen vanuit het kabinet zij zich kunnen voorbereiden. Daarom zijn er 4 fases met maatregelen, van licht naar zwaar. Scholen hebben per fase een draaiboek gemaakt. 

Op dit moment bevinden we ons in fase 1: donkergroen. 

Plannen: 4 fases met maatregelen: van licht naar zwaar

Met de plannen kunnen scholen en kinderopvang zelf een draaiboek maken voor hun eigen locaties. Er zijn 4 fases met bijbehorende maatregelen die in een draaiboek komen (van licht naar zwaar):

  1. Fase 1 (preventie, donkergroen) heeft basismaatregelen. Bijvoorbeeld: handen wassen, hoesten en niezen in ellenboog, thuis blijven en testen bij klachten;
  2. Fase 2 (preventie, groen) heeft voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld: meer aandacht voor mensen met een kwetsbare gezondheid;
  3. Fase 3 (oranje, interventie) heeft maatregelen om contacten te beperken. Bijvoorbeeld: looproutes, gebruik mondkapjes bij verplaatsing, afstand houden;
  4. Fase 4 (rood, interventie) heeft maatregelen die nog verder gaan om contacten te beperken. Bijvoorbeeld minder kinderen, studenten of docenten in ruimtes en locaties.

Bekijk het sectorplan primair en voortgezet onderwijs

Bekijk het sectorplan mbo en hbo


Heb je vragen over corona?

Neem contact op met het scholenteam via 088 - 443 33 55, keuzemenu 5 (op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00). 

Relatiegesprek
Afgelopen jaar is de samenwerking tussen GGD Noord- en Oost-Gelderland en scholen geëvalueerd. Bekijk de factsheet met de resultaten. 

Generiek kader
Sinds begin maart 2022 zijn de generieke kaders Kinderopvang en Scholen en Voortgezet onderwijs en Speciaal onderwijs in zijn geheel komen te vervallen. Hier geldt vanaf nu ook dit algemene generiek kader coronamaatregelen.

 


Testen van medewerkers en kinderen

Bij klachten wordt geadviseerd een (zelf)test te doen. Scholen kunnen zelftesten aanvragen voor gebruik door medewerkers en leerlingen die klachten hebben die bij corona horen. Scholen houden zelf bij of hiervoor genoeg zelftesten op voorraad zijn. Zijn er niet genoeg op voorraad? Dan bestellen scholen zelftesten via de aanvraagmodule voor zelftesten (CoTeRo). 

Belangrijk om te weten:

  • Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig.
  • De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals handen wassen.

Meer informatie

Belangrijke websites

Hygiëne

Rouw na corona