Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kinderdagverblijven, basisscholen, het voortgezet onderwijs en het MBO, HBO en WO zijn open. Op deze pagina is meer informatie te vinden over het testen van onderwijspersoneel en kinderen, de huidige maatregelen en wat er gebeurt bij een coronabesmetting op de kinderopvang of onderwijsinstellingen. 

 
Snel naar:   Testen van medewerkers en kinderen   |  Kinderopvang  |  Basisschool   |  Voortgezet Onderwijs   |    MBO & HBO   |  Meer informatie
Generiek kader
De maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM die nodig zijn om de verspreiding van corona zoveel mogelijk te voorkomen op kinderopvang en scholen zijn hier gebundeld:

Thuisblijven of naar de kinderopvang/school/werk?
Gebruik de beslisboom om te bepalen of je kind thuis moet blijven of niet. 


Schoolkamp, excursies en musical
Activiteiten zoals teamvergaderingen, studiedagen, open dagen en proeflessen voor groep 8-leerlingen mogen weer op school plaatsvinden. Bij groepsactiviteiten zoals vieringen, sportdagen en musicals moet rekening worden gehouden met de basisregels voor gezondheid en hygiëne. Daarnaast moeten volwassenen onderling 1,5 meter afstand houden. De grootte van de ruimte bepaalt hoeveel toeschouwers aanwezig kunnen zijn.

 


Testen van medewerkers en kinderen

Iedereen met klachten kan zich bij de GGD laten testen op het coronavirus. Onderwijspersoneel en medewerkers van de kinderopvang kunnen 7 dagen per week tussen 7.30 en 20.00 uur bellen met het coronatest prioriteitsnummer 0800-8101 om een testafspraak te maken. Lees meer op onze testpagina.

Testbeleid voor kinderen
Heeft een kind klachten die passen bij het coronavirus? Je kan een kind gratis laten testen bij GGD Noord- en Oost-Gelderland. Bekijk hier alle informatie over het testen van kinderen. 

Testen zonder klachten
Het testen zonder klachten op of na dag 5 is alleen beschikbaar als je een huisgenoot of nauw contact bent van iemand die positief is getest op COVID-19. Scholen bepalen niet of leerlingen zonder corona-gerelateerde klachten zich mogen laten testen. Dit wordt door de GGD vastgesteld. Je ontvangt een bericht van het bron- en contactonderzoek en/of de Corona Melder app als je in aanmerking komt om je zonder klachten op of na dag 5 te mogen laten testen. Lees hier meer over testen zonder klachten.Kinderopvang

Vanaf 20 september hoeft niet meer de hele groep in quarantaine als er een besmetting is. Activiteiten, zoals uitstapjes, mogen weer georganiseerd worden. 

Afstandsregel

Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden tot elkaar of tot de medewerkers. De medewerkers in de kinderopvang houden wel 1,5 meter afstand van elkaar, dit vervalt per 25 september. 

Heb je als kinderopvang vragen over corona? 
Kijk op www.veranderingenkinderopvang.nl of neem contact op met het scholenteam via 088 - 443 33 55, keuzemenu 5 (bereikbaar 7 dagen per week van 08.00 - 17.00).

 

Is er een kind positief getest op corona?

Het positief geteste kind gaat thuis in isolatie. Vanaf 20 september hoeft niet meer de hele groep in quarantaine als er een besmetting is.


Dit doet de GGD:

   • De GGD neemt contact op met de ouders van het kind en bespreekt hoe lang het positief geteste kind in isolatie gaat. De GGD informeert de nauwe en overige contacten van het kind buiten de kinderopvang. 

Dit doet de kinderopvang:

   • De kinderopvang informeert de overige en nauwe contacten op de kinderopvang. De kinderopvang kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld: overig contact - nauw contact

* Nauw contact: In totaal 15 min contact op minder dan 1.5 meter. Groepen op het schoolplein zijn niet meer direct nauw contact, alleen de vriendjes en vriendinnetjes waar intensief mee gespeeld wordt. 

Is er een medewerker positief getest op corona?

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie. Vanaf 20 september hoeft niet meer de hele groep in quarantaine als er een besmetting is.


Dit doet de GGD:

    • De GGD neemt contact op met de medewerker bespreekt hoe lang de positief geteste medewerker in isolatie gaat. De GGD informeert de nauwe en overige contacten van de medewerker buiten de kinderopvang. 

    • Voor medewerkers in de kinderopvang gelden de adviezen voor nauwe contacten, indien er nauw contact* is geweest in de groep of klas met een kind met corona Dit betekent dat niet-immune medewerkers een quarantaine-advies krijgen. 

Dit doet de kinderopvang:

    • De kinderopvang informeert de nauwe en overige contacten op de kinderopvang. De kinderopvang kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld: overig contact - nauw contact

* Nauw contact: In totaal 15 min contact op minder dan 1.5 meter. 

 


 

Basisschool

Alle leerlingen kunnen volledig naar school. Vanaf 20 september hoeft niet meer de hele klas in quarantaine als er een besmetting is. De basisregels blijven gelden op basisscholen, net als in de rest van de samenleving: bij verkoudheidsklachten met koorts en/of hoesten moet een leerling of leraar zich laten testen in de GGD-teststraat en wie positief test, gaat in quarantaine.

Activiteiten, zoals schoolreisjes, mogen weer georganiseerd worden. 

Afstandsregel

Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden tot elkaar of tot het onderwijspersoneel. Het onderwijspersoneel houdt ook 1,5 meter afstand tot elkaar, dit vervalt per 25 september. 

(Zelf)testen
Geadviseerd wordt dat leraren zichzelf 2 keer per week preventief testen met een zelftest. 

Heb je als basisschool vragen over corona? 
Neem contact op met de eigen jeugdarts. Is de jeugdarts niet bereikbaar? Bel het scholenteam via 088 - 443 33 55, keuzemenu 5 (bereikbaar 7 dagen per week van 08.00 - 17.00).

Meer informatie: www.poraad.nl

Is er een leerling positief getest op corona?

De positief geteste leerling gaat thuis in isolatie. Vanaf 20 september hoeft niet meer de hele klas in quarantaine als er een besmetting is. 


Dit doet de GGD:

    • De GGD neemt contact op met de ouders van de leerling en bespreekt hoe lang het positief geteste kind in isolatie gaat. De GGD informeert de nauwe en overige contacten van het kind buiten school. 

Dit doet de school:

    • De school informeert de nauwe en overige contacten op de school. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld: overig contact - nauw contact. Deze contacten krijgen het advies om bij klachten, ook bij milde verkoudheidsklachten, thuis te blijven en zich te laten testen bij de GGD-teststraat.
Is er een medewerker positief getest op corona?

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie. Vanaf 20 september hoeft niet meer de hele klas in quarantaine als er een besmetting is.


Dit doet de GGD:

    • De GGD neemt contact op met de medewerker en bespreekt hoe lang de positief geteste medewerker in isolatie gaat. De GGD informeert de nauwe en overige contacten van de medewerker buiten school. 

    • Voor medewerkers in het primair onderwijs gelden de adviezen voor nauwe contacten, indien er nauw contact* is geweest in de groep of klas met een kind met corona. Dit betekent dat niet-immune medewerkers een quarantaine-advies krijgen. 

Dit doet de school:

    • De school informeert de nauwe en overige contacten op de school. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld: overig contact -nauw contact

* Nauw contact: In totaal 15 min contact op minder dan 1.5 meter. 

 


 

Voortgezet onderwijs

Alle leerlingen kunnen volledig naar school. De maximale groepsgrootte per ruimte is 75 personen. Geadviseerd wordt looproutes in te richten. 

Afstandsregel
Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden tot elkaar. Wel houden leerlingen 1,5 meter afstand tot het onderwijspersoneel binnen de school. Het onderwijspersoneel houdt ook 1,5 meter afstand tot elkaar. Vanaf 25 september hoeven leraren en leerlingen en onderwijspersoneel onderling geen 1,5 meter afstand meer te bewaren.

Mondkapje
Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. Bijvoorbeeld in de gang en aula. Zittend in de klas mag het mondkapje af. Leerlingen en onderwijspersoneel van middelbare scholen hoeven vanaf 25 september in de gangen geen mondkapjes meer te dragen.

(Zelf)testen
Voor niet-gevaccineerde leerlingen geldt dat ze nog steeds twee keer per week een zelftest doen en 10 dagen in quarantaine gaan als er een klasgenoot besmet is. Gevaccineerde leerlingen hoeven dit niet, omdat zij minder kans hebben om ziek te worden en in het ziekenhuis te belanden dan mensen die niet-immuun zijn.

Heb je als voortgezet onderwijs vragen over corona? 
Neem contact op met de eigen jeugdarts. Is de jeugdarts niet bereikbaar? Bel het scholenteam via 088 - 443 33 55, keuzemenu 5 (bereikbaar 7 dagen per week van 08.00 - 17.00).

Meer informatie: www.vo-raad.nl

Is er een leerling positief getest op corona?

De positief geteste leerling gaat thuis in isolatie. De nauwe contacten (vriendengroep, mensen waarmee men in de klas naast elkaar heeft gezeten en / of mee heeft samengewerkt) worden opgenomen in het bron -en contactonderzoek.

Leraren en leerlingen met een immuniteitsstatus, hoeven niet in quarantaine als ze contact hebben gehad met een besmet persoon. Wel blijft voor hen het advies dat zij zich laten testen bij klachten en adviseren wij om grotere groepen en nauwe contacten te vermijden. Immuniteit is immers niet 100%, daarom het advies om preventief te voorkomen om in aanraking te komen met grote groepen en kwetsbare groepen.


Dit doet de GGD:

    • De GGD neemt contact op met de ouders van de leerling en bespreekt hoe lang het positief geteste kind in isolatie gaat. 

    • Informeren en quarantaine-adviezen voor de gezinsleden en nauwe contacten. 

    • Is de leerling in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeren de ouders de directie van de school. Vanuit de GGD wordt er eventueel ook contact opgenomen met de school.

Dit doet de school:

    • Is de leerling in de besmettelijke periode op school geweest? Dan maak de school een lijst van de personen met wie de positief geteste leerling in deze periode in contact is geweest met behulp van dit formulier. Collega’s en kinderen die nauw contact zijn* gaan in thuisquarantaine, met het advies om te testen bij klachten of, als er geen klachten ontstaan, zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met besmettelijke persoon.

    • De school informeert de overige contacten op de school. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld: overig contact - buiten de klas. 

* Nauw contact: In totaal 15 min contact op minder dan 1.5 meter. Groepen op het schoolplein zijn niet meer direct nauw contact.

Is er een medewerker positief getest op corona?

Een positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie. 

Leraren en leerlingen met een immuniteitsstatus, hoeven niet in quarantaine als ze contact hebben gehad met een besmet persoon. Wel blijft voor hen het advies dat zij zich laten testen bij klachten en adviseren wij om grotere groepen en nauwe contacten te vermijden. Immuniteit is immers niet 100%, daarom het advies om preventief te voorkomen om in aanraking te komen met grote groepen en kwetsbare groepen.


Dit doet de GGD:

    • De GGD neemt contact op met de medewerker en bespreekt hoe lang de medewerker in isolatie gaat. 

    • Nauwe contacten informeren en quarantaine-adviezen voor de gezinsleden en nauwe contacten.

    • Is de medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de medewerker de directie van de school. Vanuit de GGD wordt er eventueel ook contact opgenomen met de school.

Dit doet de school:

     • Is de medeweker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan maak de school een lijst van de personen met wie de positief geteste medewerker in deze periode in contact is geweest met behulp van dit formulier. Collega’s en kinderen die nauw contact zijn* gaan in thuisquarantaine, met het advies om te testen bij klachten of, als er geen klachten ontstaan, zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met besmettelijke persoon.

     • De school informeert de overige contacten op de school. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld: overig contact - buiten de klas. 

* Nauw contact: In totaal 15 min contact op minder dan 1.5 meter.

Wanneer ben ik beschermd tegen corona?

Je bent immuun(beschermd tegen corona) als:

 • Het meer dan 14 dagen geleden is dan je een 2e prik hebt gehad met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna. 
 • Het meer dan 14 dagen geleden is dat je 1 prik hebt gehad met het vaccin van Janssen.
 • Het meer dan 14 dagen geleden is dat je 1 prik hebt gehad (met een van de vaccins die in Nederland gebruikt worden) en je daarvoor corona hebt gehad.
 • Je binnen de afgelopen 6 maanden corona hebt gehad.

Ben je beschermd tegen corona? Dan hoef je niet in quarantaine als je een huisgenoot of nauw contact bent van een besmet persoon. Wel is het belangrijk om je gezondheid goed in de gaten te houden. Krijg je klachten die passen bij het coronavirus? Laat je dan altijd testen en gebruik hiervoor nooit een zelftest.

 MBO & HBO 

Alle studenten kunnen volledig naar de onderwijsinstellingen. De maximale groepsgrootte per ruimte is 75 personen, dit vervalt per 25 september. Er komen looproutes in gebouwen, zodat contact beperkt blijft. Op de onderwijslocaties wordt gezorgd voor goede ventilatie.

Afstandsregel
Er hoeft geen 1,5 meter afstand meer gehouden te worden. 

Mondkapje
Iedereen draagt een mondkapje buiten de collegezalen. Het verplicht dragen van mondkapjes buiten de les- en collegezalen wordt afgeschaft per 25 september.

(Zelf)testen
Preventief zelftesten blijft van belang. Studenten en medewerkers kunnen op deze website gratis zelftesten aanvragen. 

Heb je als MBO- of HBO-instelling vragen over corona? 
Bel het scholenteam via 088 - 443 33 55, keuzemenu 5 (bereikbaar 7 dagen per week van 08.00 - 17.00).

Meer informatie: servicedocumenten hoger onderwijs - aanpak coronavirus 
 

Is er een student of leraar positief getest op corona?

De student of leraar gaat in isolatie. De GGD neemt zo snel mogelijk contact op om het bron- en contactonderzoek te starten. De nauwe contacten (vriendengroep, mensen waarmee men in de klas naast elkaar heeft gezeten en / of mee heeft samengewerkt) worden opgenomen in het bron -en contactonderzoek en worden individueel geïnformeerd. 

 • Leraren en leerlingen met een immuniteitsstatus, hoeven niet in quarantaine als ze contact hebben gehad met een besmet persoon. Wel blijft voor hen het advies dat zij zich laten testen bij klachten en adviseren wij om grotere groepen en nauwe contacten te vermijden. Immuniteit is immers niet 100%, daarom het advies om preventief te voorkomen om in aanraking te komen met grote groepen en kwetsbare groepen.
 • Voor niet immune nauwe contacten geldt een quarantaine advies.

Wanneer ben ik beschermd tegen corona?

Je bent immuun(beschermd tegen corona) als:

 • Het meer dan 14 dagen geleden is dan je een 2e prik hebt gehad met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna. 
 • Het meer dan 14 dagen geleden is dat je 1 prik hebt gehad met het vaccin van Janssen.
 • Het meer dan 14 dagen geleden is dat je 1 prik hebt gehad (met een van de vaccins die in Nederland gebruikt worden) en je daarvoor corona hebt gehad.
 • Je binnen de afgelopen 6 maanden corona hebt gehad.

Ben je beschermd tegen corona? Dan hoef je niet in quarantaine als je een huisgenoot of nauw contact bent van een besmet persoon. Wel is het belangrijk om je gezondheid goed in de gaten te houden. Krijg je klachten die passen bij het coronavirus? Laat je dan altijd testen en gebruik hiervoor nooit een zelftest.

 


 

Meer informatie

Belangrijke websites

Hygiëne

Rouw na corona