Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kinderdagverblijven, basisscholen en het voortgezet onderwijs zijn geopend. Ook het hoger onderwijs (MBO, HBO en WO) zijn weer geopend. Op deze pagina is meer informatie te vinden over het testen van onderwijspersoneel en kinderen, de huidige maatregelen en wat er gebeurt bij een coronabesmetting op de kinderopvang of onderwijsinstellingen.

Bekijk hier de coronaregels in het primair en voortgezet onderwijs vanaf 10 januari 2022.

Vanaf maandag 6 december ontvangen alle basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs een eerste voorraad zelftesten voor hun leerlingen in groep 6, 7 en 8. Bekijk hier alle informatie.


Snel naar:   Testen van medewerkers en kinderen   |  Kinderopvang  |  Basisschool   |  Voortgezet Onderwijs   |    MBO & HBO   |  Meer informatie
Generiek kader
De maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM die nodig zijn om de verspreiding van corona zoveel mogelijk te voorkomen op kinderopvang en scholen zijn hier gebundeld:

Thuisblijven of naar de kinderopvang/school/werk?
Aan de hand van de nieuwe beslisboom van BOinK nagaan of jouw kind naar de kinderopvang of basisschool mag.


Testen van medewerkers en kinderen

Iedereen met klachten kan zich bij de GGD laten testen op het coronavirus. Onderwijspersoneel en medewerkers van de kinderopvang kunnen 7 dagen per week tussen 7.30 en 20.00 uur bellen met het coronatest prioriteitsnummer 0800-8101 om een testafspraak te maken. Lees meer op onze testpagina.

Testbeleid voor kinderen
Heeft een kind klachten die passen bij het coronavirus? Je kan een kind gratis laten testen bij GGD Noord- en Oost-Gelderland. Bekijk hier alle informatie over het testen van kinderen. 

Testen zonder klachten
Het testen zonder klachten op of na dag 5 is alleen beschikbaar als je een huisgenoot of nauw contact bent van iemand die positief is getest op COVID-19. Scholen bepalen niet of leerlingen zonder corona-gerelateerde klachten zich mogen laten testen. Dit wordt door de GGD vastgesteld. Je ontvangt een bericht van het bron- en contactonderzoek en/of de Corona Melder app als je in aanmerking komt om je zonder klachten op of na dag 5 te mogen laten testen. Lees hier meer over testen zonder klachten.Kinderopvang

Wanneer gaan hele groepen met kinderen van 0-3 jaar in quarantaine?
Alleen wanneer er een uitbraak (dat wil zeggen: 3 of meer besmettingen) in de groep plaatsvindt gaat de hele groep in quarantaine, om te voorkomen dat nog meer kinderen besmet raken. In elk ander geval blijven de groepen met 0-3 jarigen open.

Kinderen van 0-3 jaar blijven thuis als ze klachten hebben die passen bij het coronavirus óf wanneer zij nauw contact of huisgenoot zijn van een positief getest persoon. De positief geteste huisgenoot gaat in isolatie en leeft gescheiden van de rest. Kinderen van 0 t/m 3 jaar kunnen wel met verkoudheidsklachten naar de opvang.

Afstandsregel

Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden tot elkaar of tot de medewerkers. Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar.

Heb je als kinderopvang vragen over corona? 
Kijk op www.veranderingenkinderopvang.nl of neem contact op met het scholenteam via 088 - 443 33 55, keuzemenu 5 (bereikbaar doordeweeks van 08.00 - 17.00, in het weekend van 08.30 - 17.00).

 

Is er een kind positief getest op corona?

Het positief geteste kind gaat thuis in isolatie. De hele groep gaat in quarantaine wanneer er 3 of meer besmettingen zijn.


Dit doet de GGD:

   • De GGD neemt contact op met de ouders van het kind en bespreekt hoe lang het positief geteste kind in isolatie gaat. 

Dit doen de ouders van het kind:

   • De ouders van het kind informeren de kinderopvang en de nauwe en overige contacten buiten kinderopvang. 

Dit doet de kinderopvang:

* Nauw contact: In totaal 15 min contact op minder dan 1,5 meter. Groepen op het schoolplein zijn niet meer direct nauw contact, alleen de vriendjes en vriendinnetjes waar intensief mee gespeeld wordt. 

Is er een medewerker positief getest op corona?

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie.


Dit doet de GGD:

    • De GGD neemt contact op met de medewerker bespreekt hoe lang de positief geteste medewerker in isolatie gaat. 

Dit doet de medewerker:

   • De medewerker informeert zelf de kinderopvang en de nauwe en overige contacten. 

Dit doet de kinderopvang:

* Nauw contact: In totaal 15 min contact op minder dan 1,5 meter. 

 


 

Basisschool

Alle leerlingen kunnen volledig naar school, maar leerlingen blijven bij verkoudheidsklachten thuis en doen een zelftest of PCR-test. Bij een negatieve testuitslag mogen leerlingen weer naar school, anders pas als ze 24 uur klachtenvrij zijn (zie hiervoor de nieuwste BOinK beslisboom).

De hele klas gaat in quarantaine wanneer er 3 of meer besmettingen zijn. De basisregels blijven gelden op basisscholen, net als in de rest van de samenleving: bij verkoudheidsklachten met koorts en/of hoesten moet een leerling of leraar zich laten testen in de GGD-teststraat en wie positief test, gaat in isolatie.

Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit huis. Vergaderingen zijn online. Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.

Afstandsregel
Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers.

Mondkapje
Leerlingen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen, in de klas mag het mondkapje af.

(Zelf)testen
Alle medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8, krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen met een zelftest. Vanaf maandag 6 december ontvangen alle basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs een eerste voorraad zelftesten voor hun leerlingen in groep 6, 7 en 8. Bekijk hier alle informatie. 

Heb je als basisschool vragen over corona? 
Neem contact op met de eigen jeugdarts. Is de jeugdarts niet bereikbaar? Bel het scholenteam via 088 - 443 33 55, keuzemenu 5 (bereikbaar doordeweeks van 08.00 - 17.00, in het weekend van 08.30 - 17.00).

Meer informatie: www.poraad.nl

Is er een leerling positief getest op corona?

De positief geteste leerling gaat thuis in isolatie. De hele klas gaat in quarantaine wanneer er 3 of meer besmettingen zijn.


Dit doet de GGD:

    • De GGD neemt contact op met de ouders van de leerling en bespreekt hoe lang het positief geteste kind in isolatie gaat. 

Dit doen de ouders van het kind:

   • De ouders van het kind informeren de school en de nauwe en overige contacten buiten school.

Dit doet de school:

    • De school informeert de nauwe contacten op de school. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld. Deze contacten krijgen het advies om bij klachten, ook bij milde verkoudheidsklachten, thuis te blijven en zich te laten testen bij de GGD-teststraat.
Is er een medewerker positief getest op corona?

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie. De hele klas gaat in quarantaine wanneer er 3 of meer besmettingen zijn.


Dit doet de GGD:

    • De GGD neemt contact op met de medewerker en bespreekt hoe lang de positief geteste medewerker in isolatie gaat. 

    • Voor medewerkers in het primair onderwijs gelden de adviezen voor nauwe contacten, indien er nauw contact* is geweest in de groep of klas met een kind met corona. Dit betekent dat niet-immune medewerkers een quarantaine-advies krijgen. 

Dit doet de medewerker zelf:

   • De medewerker informeert zelf de school en de nauwe en overige contacten buiten school.

Dit doet de school:

* Nauw contact: In totaal 15 min contact op minder dan 1,5 meter.

 


 

Voortgezet onderwijs

Alle leerlingen kunnen volledig naar school. De hele klas gaat in quarantaine wanneer er 3 of meer besmettingen zijn. Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan. Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit huis. Vergaderingen zijn online. Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.

Afstandsregel
Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers.

Mondkapje
Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af.

(Zelf)testen
Alle medewerkers en leerlingen, krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen met een zelftest.

Heb je als voortgezet onderwijs vragen over corona? 
Neem contact op met de eigen jeugdarts. Is de jeugdarts niet bereikbaar? Bel het scholenteam via 088 - 443 33 55, keuzemenu 5 (bereikbaar doordeweeks van 08.00 - 17.00, in het weekend van 08.30 - 17.00).

Meer informatie: www.vo-raad.nl

Is er een leerling positief getest op corona?

De positief geteste leerling gaat thuis in isolatie. De nauwe contacten (vriendengroep, mensen waarmee men in de klas naast elkaar heeft gezeten en / of mee heeft samengewerkt) worden opgenomen in het bron -en contactonderzoek.


Dit doet de GGD:

    • De GGD neemt contact op met de ouders van de leerling en bespreekt hoe lang het positief geteste kind in isolatie gaat. 

Dit doen de ouders van de leerling:

   • De ouders van de leerling informeren de school en de nauwe en overige contacten buiten school.

Dit doet de school:

* Nauw contact: In totaal 15 min contact op minder dan 1,5 meter. Groepen op het schoolplein zijn niet meer direct nauw contact.

Is er een medewerker positief getest op corona?

Een positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie.


Dit doet de GGD:

    • De GGD neemt contact op met de medewerker en bespreekt hoe lang de medewerker in isolatie gaat. 

Dit doet de medewerker:

   • De medewerker informeert zelf de school en de nauwe en overige contacten buiten school.

Dit doet de school:

     • Is de medeweker in de besmettelijke periode op school geweest? Collega’s en kinderen die nauw contact zijn* gaan in thuisquarantaine, met het advies om te testen bij klachten of, als er geen klachten ontstaan, zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met besmettelijke persoon.

     • De school informeert de overige contacten op de school. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld.

* Nauw contact: In totaal 15 min contact op minder dan 1,5 meter.

 MBO, HBO & WO

Vanaf maandag 17 januari vinden er weer fysieke onderwijsactiviteiten plaats.

Er zijn looproutes in gebouwen, zodat contact beperkt blijft. Op de onderwijslocaties wordt gezorgd voor goede ventilatie. Vanaf 17 januari 2022 geldt er voor het mbo, de hogescholen en de universiteiten een maximale groepsgrootte van 75 studenten (m.u.v. tentamens en examens).

Afstandsregel
Studenten en medewerkers houden 1,5 meter afstand. 

Mondkapje
Vanaf 17 januari 2022 zijn mondkapjes verplicht binnen en buiten les- en collegezalen.

(Zelf)testen
Onderwijspersoneel en studenten maken 2 keer per week preventief gebruik van een zelftest. Studenten en medewerkers kunnen op deze website gratis zelftesten aanvragen.

Heb je als MBO, HBO- of WO-instelling vragen over corona? 
Bel het scholenteam via 088 - 443 33 55, keuzemenu 5 (bereikbaar doordeweeks van 08.00 - 17.00, in het weekend van 08.30 - 17.00).

Meer informatie: servicedocumenten hoger onderwijs - aanpak coronavirus
 

Is er een student of leraar positief getest op corona?

De student of leraar gaat in isolatie. De GGD neemt zo snel mogelijk contact op om het bron- en contactonderzoek te starten. De nauwe contacten (vriendengroep, mensen waarmee men in de klas naast elkaar heeft gezeten en / of mee heeft samengewerkt) worden geïnformeerd door de student of leraar zelf.

 


 

Meer informatie

Belangrijke websites

Hygiëne

Rouw na corona