Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Consultatie voor professionals

Professionals kunnen de GGD gratis consulteren over seksuele gezondheid met betrekking tot jongeren tot en met 24 jaar. Hierbij kunt u denken aan het vermoeden van seksuele misstanden, onbedoelde zwangerschap etc. Meestal zal het gaan om een kort (telefonisch) consult. Afhankelijk van de casuïstiek vindt doorverwijzing naar de juiste hulpverlener of nadere consultatie plaats. Ook de jeugdartsen van de GGD geven advies aan professionals over dit thema. Mail naar seksenzo@ggdnog.nl of bel naar 088- 443 30 00.

Wilt u een project starten of iets doen in het thema seksuele gezondheid? Of vindt u het moeilijk om seksualiteit bespreekbaar te maken? Ook hierbij kan de GGD ondersteunen, bekijk hieronder ons aanbod.

Bekijk onze nieuwsbrief seksuele gezondheid oktober 2019

Wat biedt de GGD scholen?
Voorlichtingsmateriaal

Wij hebben voorlichtingsmateriaal te leen zoals lesmethodes, folders, gadgets en spelen om bijvoorbeeld jongeren over seksuele gezondheid te informeren.

De GGD sluit hiermee zoveel mogelijk aan op actuele landelijke campagnes over seksuele gezondheid, ontwikkeld door Soa Aids Nederland en Rutgers WPF. Zo worden er vaak ludieke acties georganiseerd in de jaarlijkse ‘Week van de Liefde’. Ook is de GGD vaak met voorlichtingsmaterialen op diverse evenementen en festivals in de regio aanwezig.

Acties en gadgets

Wil je een activiteit uitvoeren rondom het thema seksuele gezondheid? En heb je daar ondersteuning bij nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op via seksenzo@ggdnog.nl.

Lesmateriaal

De GGD leent gratis lesmateriaal uit aan professionals, zoals leskisten, spellen, dvd’s en boeken over seksuele gezondheid en aanverwante thema’s als weerbaarheid, seksuele diversiteit en anticonceptie. Ga voor meer informatie en het reserveren van lesmaterialen naar de Internetcatalogus van de GGD of neem contact op met Margreet Dragt: 088 443 3169 of Maureen Maneschijn: 088 443 3359 of via documentatiecentrum@ggdnog.nl 

Docentenworkshops

GGD Noord- en Oost-Gelderland informeert en instrueert docenten over relationele en seksuele gezondheid en het signaleren van seksueel gezond én grensoverschrijdend gedrag. Interesse in een workshop? Mail dan naar seksenzo@ggdnog.nl.

Workshop: Lang Leve de liefde

De workshop Lang leve de liefde biedt professionals handvatten om zelf lessen en voorlichting over seksuele gezondheid en seksuele weerbaarheid te geven en om problemen te signaleren bij jongeren ten aanzien van seksuele gezondheid.

 • Workshop op aanvraag
 • Duur: 2,5 uur
 • Bij deelname van tenminste 8 personen is de workshop kosteloos

Aanmelden of meer informatie? Mail naar seksenzo@ggdnog.nl.

Workshop: Social media en seks

In samenwerking met de Zedenpolitie geeft de GGD een workshop over gevaren van sexting & grooming op het voortgezet onderwijs. Tijdens deze interactieve workshop krijgt u handvatten om zelf met deze onderwerpen aan de slag te gaan op uw school.

 • Workshop op aanvraag
 • Duur: 2,5 uur
 • Bij deelname van tenminste 8 personen is de workshop kosteloos

Aanmelden of meer informatie? Mail naar seksenzo@ggdnog.nl.

Workshop: signaleren van seksueel gezond en grensoverschrijdend gedrag

De GGD informeert en instrueert professionals bij het (vroegtijdig) signaleren van seksueel gezond én grensoverschrijdend gedrag door middel van de methode: Het Vlaggensysteem.

 • Workshop op aanvraag
 • Duur: 2,5 uur
 • Bij deelname van tenminste 8 personen is de workshop kosteloos

Aanmelden of meer informatie? Mail naar seksenzo@ggdnog.nl.

Workshop: Seksuele diversiteit

Tijdens deze interactieve workshop krijg je handvatten om homoseksualiteit bespreekbaar te maken met jongeren. Ook worden er cijfers en feiten verteld en laten we (les)materialen zien. Wanneer mogelijk is ook het COC bij de workshop aanwezig.

 • Workshop op aanvraag
 • Duur: 2,5 uur
 • Bij deelname van tenminste 8 personen is de workshop kosteloos

Aanmelden of meer informatie? Mail naar seksenzo@ggdnog.nl.

Training Vlaggensysteem

GGD Noord- en Oost-Gelderland geeft trainingen aan professionals die met jongeren en kinderen werken.

Merk je wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en/of jongeren?

Hoe pak je dat aan? Wat doe je bijvoorbeeld wanneer een jongere een seksueel getinte opmerking maakt naar een leeftijdsgenoot, of naar jou? Het ‘Vlaggensysteem’ helpt! Met deze methodiek leer je hoe je seksueel grensoverschrijdend gedrag kunt duiden. En hoe je hierover in gesprek gaat.

Aanmelden en meer informatie

Heb je belangstelling voor de workshop werken met het vlaggensysteem? Op 28 oktober 2021 is de eerstvolgende workshop. Je kunt je nu aanmelden. De workshop kan ook incompany gegeven worden bij minimaal 8 personen. Voor meer informatie Carolien Gooiker C.Gooiker@ggdnog.nl  

Training lesgeven in de liefde

Gratis training voor docenten en mentoren. Herken jij deze vragen?

- Welk lesmateriaal kan ik inzetten?
- Moet ik voor seksuele vorming een cijfer geven?
- Hoe beantwoord ik ongemakkelijke vragen?
- Wat als ze bij me komen met liefdesverdriet?

Aanmelden en meer informatie
De training wordt ook op aanvraag voor minimaal 8 personen (eventueel in company) gegeven. Stuur een e-mail naar Carolien Gooiker: c.gooiker@ggdnog.nl.

Week van de lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek, waarin aan kinderen van groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele vorming gegeven wordt. De GGD ondersteunt scholen bij de voorbereiding en uitvoering van de projectweek.

 1. Scholen kunnen voorafgaand aan de Week van de Lentekriebels een workshop voor docenten organiseren. De workshop besteedt aandacht aan het belang van relationele en seksuele vorming, de seksuele ontwikkeling van kinderen en geeft tools hoe scholen in gesprek kunnen gaan met ouders en kinderen. Daarnaast is er aandacht voor praktische voorbeelden om de projectweek in te vullen. 
 2. Het is aan te raden om ouders zorgvuldig te informeren over de Week van de Lentekriebels. Eén van de mogelijkheden om ouders te informeren is het organiseren van een ouderavond. De school heeft de mogelijkheid een jeugdverpleegkundige van de GGD uit te nodigen om wat te vertellen over relationele- en seksuele vorming, seksuele opvoeding en tot slot is er ruimte voor het bespreken van casussen.

Meedoen aan de Week van de Lentekriebels? Geef uw school dan op bij Rianne Swijtink via: r.swijtink@ggdnog.nl

Meer informatie: https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels

Week van de liefde

Week van de liefde is een educatief project over verliefdheid, liefde, relaties en seksualiteit voor jongeren. VO scholen organiseren dit meestal elk jaar rond Valentijnsdag, in samenwerking met de GGD.

Week van de liefde is een educatief project over verliefdheid, liefde, relaties en seksualiteit voor jongeren op het VO. Het project zorgt er voor dat seksualiteit op een leuke en speelse manier bespreekbaar wordt gemaakt. Het kan door scholen op elk gewenst moment in het jaar uitgevoerd worden. De GGD ondersteunt docenten van leerlingen van het voortgezet onderwijs bij de organisatie en indien mogelijk bij de uitvoering van de activiteiten in de Week van de Liefde. Wil uw school hieraan mee doen? Mail dan naar seksenzo@ggdnog.nl.

Peerproject Love & Sens(e)uality

Op alle roc's in de regio wordt ieder jaar een speciaal project georganiseerd rondom relaties en seksualiteit. In dit project worden studenten uit leerjaar 3 door middel van liefdeslessen opgeleid om zelf voorlichting te geven aan eerstejaars studenten. Dit wordt ook wel ‘peereducatie’ genoemd. Het project wordt afgesloten met de Dag van de liefde.

Het peerproject bestaat uit drie onderdelen:

 1. De docentenworkshop: ‘Lang Leve de Liefde’. Docenten worden getraind door GGD NOG in het geven van lessen over seksualiteit aan de hand van het lespakket, de ondersteunende materialen en website van Lang Leve de Liefde.
 2. De lessenserie: Door middel van de lesmodule worden studenten (klassikaal) opgeleid tot peereducators, die seksualiteit bespreekbaar kunnen maken met andere jongeren. De lesmodule bestaat uit 6 lessen: ‘Liefde en relaties’, ‘De geslachtsorganen, menstruatiecyclus en anticonceptie’, ‘Veilig vrijen, soa en Sense’, Seksualiteit en weerbaarheid’ en ‘Seksuele diversiteit’. Daarnaast wordt een aantal lessen besteed aan het voorbereiden van de eindopdracht, met aandacht voor didactische en presentatievaardigheden. De lessen worden gegeven door GGD NOG en de docenten.
 3. De eindopdracht ‘De Dag van de Liefde’: De peereducators geven voorlichting aan andere studenten van het ROC over het onderwerp Seksuele Gezondheid.

Lees het ervaringsverhaal van ROC Aventus in Apeldoorn.

Lees meer over de interventie en de erkenning van het loket gezond leven.

Of mail naar seksenzo@ggdnog.nl voor meer informatie.

Aanbod seksuele diversiteit

Wil je aandacht besteden aan het thema Seksuele Diversiteit met jongeren, maar weet je niet waar je de juiste materialen kunt vinden? Of heb hulp nodig in de uitvoering?

Of neem hieronder contact met ons op via het contactformulier op de pagina.Loverboyproblematiek en jeugdprostitutie

Loverboys, social media en internet: wat kunt u doen?

Loverboys

Loverboys vinden hun slachtoffers vaak via het internet en social media. Sexting en grooming bijvoorbeeld zijn voor de meeste professionals geen onbekende fenomenen. Veel jongeren krijgen ermee te maken.

Ketenaanpak

Om deze problematiek een halt toe te roepen is er een ketenaanpak Loverboys en Jeugdprostitutie opgericht in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Vanuit de ketenaanpak worden er verschillende activiteiten georganiseerd om professionals in onderwijs en jongerenwerk, ouders en jongeren te informeren, te leren signaleren en te leren handelen bij vermoedens van loverboyproblematiek en misbruik via het internet/sociale media. Volg ons via instagram: Team Aanpak Loverboys

Trainingsdag herkennen en signaleren loverboyproblematiek, sexting en grooming

Hieronder staan de data voor trainingsdagen voor professionals werkzaam in gemeente Apeldoorn of de Achterhoek. 

Gastlessen

V(S)O scholen kunnen gastlessen ‘Loverboys, social media en internet’ voor leerlingen aanvragen en kan er een ouderavond over het thema georganiseerd worden.

Heeft u interesse? 

Neem dan contact met ons op! Dat kan via e-mail: preventieloverboys@ggdnog.nl

Contact formulier