Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Consultatie voor professionals

Professionals kunnen de GGD gratis consulteren over seksuele gezondheid met betrekking tot jongeren tot en met 24 jaar. Hierbij kun je denken aan het vermoeden van seksuele misstanden, onbedoelde zwangerschap etc.

Meestal gaat het om een kort (telefonisch) consult. Afhankelijk van de casuïstiek vindt doorverwijzing naar de juiste hulpverlener of nadere consultatie plaats. Ook de jeugdartsen van de GGD geven advies aan professionals over dit thema. Mail naar seksenzo@ggdnog.nl of bel naar 088- 443 30 00.

Wil je een project starten of iets doen in het thema seksuele gezondheid? Of vind je het moeilijk om seksualiteit bespreekbaar te maken? Ook hierbij kan de GGD ondersteunen, bekijk hieronder ons aanbod.

 

Wat biedt de GGD scholen?
Lesmateriaal


De GGD leent gratis lesmateriaal uit aan professionals, zoals leskisten, spellen, dvd’s en boeken over seksuele gezondheid en aanverwante thema’s als weerbaarheid, seksuele diversiteit en anticonceptie. Voor advies, meer informatie of het reserveren van lesmaterialen kun je terecht bij de Internetcatalogus van de GGD of neem contact op met Margreet Dragt: 088 443 3169 of Maureen Maneschijn: 088 443 3359 of via documentatiecentrum@ggdnog.nl 

Acties en gadgets
Wil je een activiteit uitvoeren rondom het thema seksuele gezondheid? En heb je daar ondersteuning bij nodig?
Bijvoorbeeld bij het organiseren van de 'Week van de Liefde' of de 'Week van de Lentekriebels'? Neem vrijblijvend contact met ons op via seksenzo@ggdnog.nl.

 

Workshop Vlaggensysteem

Kinderen en jongeren komen regelmatig in aanraking met (online) seksualiteit. Door te experimenteren leren ze hun eigen lichaam en de wensen en grenzen van zichzelf en anderen kennen. Maar wanneer gaat dit gedrag te ver? Hoe reageer je als je hier als professional mee geconfronteerd wordt? En hoe bespreek je dit met collega’s?

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, bespreekbaar te maken en gepast te reageren.

Deelname is gratis (minimaal 8 personen)
Duur: 3 uur

Aanmelden en meer informatie

Heb je belangstelling voor de workshop werken met het vlaggensysteem? De workshop kan incompany gegeven worden bij minimaal 8 personen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carolien Gooiker via C.Gooiker@ggdnog.nl

Training lesgeven in de liefde

In deze training verkennen we samen de mogelijkheden en belemmeringen om les te geven over dit mooie onderwerp. In een veilige omgeving bieden we docenten de kans om te ontdekken waar ze ondersteuning nodig hebben.

Zoek je een geschikte methode? Wil je graag weten hoe je om moet gaan met (seksueel getinte) opmerkingen in de klas of in de docentenkamer? Vraag je je af welk aanbod past bij welke leeftijd? En hoe het nou zit met gender en seksuele diversiteit? In deze training komt dit allemaal aan bod. We gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken en de training op jouw school af te stemmen.

Deelname is gratis (minimaal 8 personen).
Duur: 2,5 – 3 uur

Aanmelden en meer informatie
De training wordt ook op aanvraag voor minimaal 8 personen (eventueel in company) gegeven. Stuur een e-mail naar Carolien Gooiker: c.gooiker@ggdnog.nl.

Week van de lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek, waarin aan kinderen van groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele vorming gegeven wordt. De GGD ondersteunt scholen bij de voorbereiding en uitvoering van de projectweek.

  1. Scholen kunnen voorafgaand aan de Week van de Lentekriebels een workshop voor docenten organiseren. De workshop besteedt aandacht aan het belang van relationele en seksuele vorming, de seksuele ontwikkeling van kinderen en geeft tools hoe scholen in gesprek kunnen gaan met ouders en kinderen. Daarnaast is er aandacht voor praktische voorbeelden om de projectweek in te vullen. 
  2. Het is aan te raden om ouders zorgvuldig te informeren over de Week van de Lentekriebels. Eén van de mogelijkheden om ouders te informeren is het organiseren van een ouderavond. De school heeft de mogelijkheid een jeugdverpleegkundige van de GGD uit te nodigen om wat te vertellen over relationele- en seksuele vorming, seksuele opvoeding en tot slot is er ruimte voor het bespreken van casussen.

Meedoen aan de Week van de Lentekriebels? Geef uw school dan op bij Rianne Swijtink via: r.swijtink@ggdnog.nl

Meer informatie: https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels

Week van de liefde

Week van de liefde is een educatief project over verliefdheid, liefde, relaties en seksualiteit voor jongeren. VO scholen organiseren dit meestal elk jaar rond Valentijnsdag, in samenwerking met de GGD.

Week van de liefde is een educatief project over verliefdheid, liefde, relaties en seksualiteit voor jongeren op het VO. Het project zorgt er voor dat seksualiteit op een leuke en speelse manier bespreekbaar wordt gemaakt. Het kan door scholen op elk gewenst moment in het jaar uitgevoerd worden. De GGD ondersteunt docenten van leerlingen van het voortgezet onderwijs bij de organisatie en indien mogelijk bij de uitvoering van de activiteiten in de Week van de Liefde. Wil uw school hieraan mee doen? Mail dan naar seksenzo@ggdnog.nl.

Peerproject Love & Sens(e)uality

Op alle roc's in de regio wordt ieder jaar een speciaal project georganiseerd rondom relaties en seksualiteit. In dit project worden studenten uit leerjaar 3 door middel van liefdeslessen opgeleid om zelf voorlichting te geven aan eerstejaars studenten. Dit wordt ook wel ‘peereducatie’ genoemd. Het project wordt afgesloten met de Dag van de liefde.

Het peerproject bestaat uit drie onderdelen:

  1. De docentenworkshop: ‘Lang Leve de Liefde’. Docenten worden getraind door GGD NOG in het geven van lessen over seksualiteit aan de hand van het lespakket, de ondersteunende materialen en website van Lang Leve de Liefde.
  2. De lessenserie: Door middel van de lesmodule worden studenten (klassikaal) opgeleid tot peereducators, die seksualiteit bespreekbaar kunnen maken met andere jongeren. De lesmodule bestaat uit 6 lessen: ‘Liefde en relaties’, ‘De geslachtsorganen, menstruatiecyclus en anticonceptie’, ‘Veilig vrijen, soa en Sense’, Seksualiteit en weerbaarheid’ en ‘Seksuele diversiteit’. Daarnaast wordt een aantal lessen besteed aan het voorbereiden van de eindopdracht, met aandacht voor didactische en presentatievaardigheden. De lessen worden gegeven door GGD NOG en de docenten.
  3. De eindopdracht ‘De Dag van de Liefde’: De peereducators geven voorlichting aan andere studenten van het ROC over het onderwerp Seksuele Gezondheid.

Lees het ervaringsverhaal van ROC Aventus in Apeldoorn.

Lees meer over de interventie en de erkenning van het loket gezond leven.

Of mail naar seksenzo@ggdnog.nl voor meer informatie.

Loverboyproblematiek en jeugdprostitutie

Loverboys vinden hun slachtoffers vaak via het internet. Sexting en grooming zijn bijvoorbeeld voor de meeste professionals geen onbekende fenomenen. Veel jongeren krijgen er mee te maken. De ketenaanpak biedt de training ‘ Herkennen en Signaleren loverboyproblematiek, sexting en grooming aan.


Duur: Hele dag
Kosten: Op aanvraag

Daarnaast kunnen V(S)O scholen een ouderavond en gastlessen Loverboys, Social Media en Internet voor leerlingen aanvragen. Interesse? Neem dan contact op via preventieloverboys@ggdnog.nl

 

Workshop seksuele- en genderdiversiteit

Als professional kun je vragen krijgen over LHBTIQ+. Maar wat betekenen deze letters eigenlijk? En wat zijn de verschillen tussen seksuele oriëntatie, aangeboren geslacht en genderidentiteit? De workshop Seksuele- en genderdiversiteit geeft antwoord op deze vragen en geeft professionals handvatten om met hun doelgroep in gesprek te gaan over dit thema.


Deelname is gratis (minimaal 8 personen)
Duur: 2,5 uur.

Workshop digitale liefde

Jongeren maken steeds meer gebruik van sociale media. Op verschillende platformen worden de hele dag door foto's en video’s met elkaar gedeeld. Het verschil tussen de offline en online wereld wordt daardoor steeds kleiner. Experimenteren met seksueel gedrag past bij de ontwikkeling van jongeren. Niet verrassend dat dit daarom ook vaak online gebeurt.

Hoe kan je je leerlingen hierbij het best begeleiden? Wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag? Waar kan je terecht als er iets vervelends gebeurt? Deze en meer vragen worden beantwoord in de workshop Digitale Liefde.

Deelname is gratis (minimaal 8 personen)
Duur: 2,5 uur.

Training Je lijf, je lief!

Je Lijf, je Lief!’ is een lesprogramma met als doel relationeel en seksueel gezond gedrag bij leerlingen in het praktijkonderwijs te bevorderen. Doel is hen te ondersteunen in het beter herkennen en respecteren van de eigen wensen en grenzen en die van anderen op het gebied van relaties en seks.

Tijdens de training gaan we ook in op de seksuele ontwikkeling en hoe die soms anders verloopt bij leerlingen met een beperking of diagnose in het psychiatrisch spectrum (bijvoorbeeld ADHD of ASS).


Deelname is gratis (minimaal 8 personen)
Duur: 2,5 – 3 uur