Meisjesbesnijdenis of Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)


Meisjesbesnijdenis, of Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV), is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waar geen medische noodzaak voor is.

Meisjesbesnijdenis in Nederland

In Nederland beschouwen we meisjesbesnijdenis als een ernstige vorm van kindermishandeling. Het is een medische ingreep die niet noodzakelijk is en die tot grote gezondheidsrisico’s leidt. Alle vormen van meisjesbesnijdenis zijn in ons land verboden. Als ouders hun dochter in het buitenland laten besnijden, terwijl ze in Nederland wonen, kunnen ze daarvoor worden gestraft.

Klik HIER voor meer informatie over:

  • vrouwelijke genitale verminking
  • sleutelpersonen
  • nazorgspreekuur voor besneden vrouwen
  • verklaring tegen meisjesbesnijdenis

Extra aandacht voorkoming meisjesbesnijdenis in vakantieperiode

Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in de signalering en preventie van meisjesbesnijdenis, zeker in de periode voor vakanties.
Met deze brief roepen wij je op om bij verontrustende signalen rondom meisjesbesnijdenis contact te leggen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.