Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gezonde kinderen presteren beter. Maar hoe kun je er als school voor zorgen dat leerlingen zich lekker voelen en gezond zijn? Hiervoor is de Gezonde Schoolaanpak de methodiek.

De aanpak draagt bij aan de gezondheid van leerlingen en leerkrachten en maakt van losse activiteiten één geheel. Daarbij werk je als school via de volgende 4 pijlers: Educatie, gezonde Schoolomgeving, Signaleren en doorverwijzen, en Beleid.

De Gezonde School-aanpak helpt de school planmatig én structureel te werken aan gezondheid én een gezonde leefstijl van leerlingen. Door deze aanpak onderdeel te maken van het schoolbeleid blijft deze gezonde aanpak ook in de toekomst!

Thema's

De school kan een keuze maken uit verschillende thema’s:

  • voeding,
  • bewegen/sport,
  • welbevinden,
  • relaties en seksualiteit,
  • mediawijsheid,
  • roken/alcohol,
  • fysieke veiligheid,
  • milieu en natuur.

Heeft jullie school binnen een gekozen thema alle vier pijlers (educatie, omgeving, signalering en beleid) van Gezonde School op orde? Dan heb je de mogelijkheid om je te profileren als Gezonde School met een vignet voor dat thema!

Meer weten over Gezonde School?

Op www.gezondeschool.nl vind je alle informatie over de aanpak, de pijlers van Gezonde School en de verschillende gezondheidsthema's.

Enkele voorbeelden van gezonde scholen kun je hier bekijken: Voorbeelden | Gezonde School

Ook aan de slag met Gezonde School?

Iedere school heeft een eigen Gezonde School-adviseur. Daar kun jij ook gebruik van maken! Heb je vragen over de gezonde schoolaanpak, het vignet of een gezondheidsthema? Mail naar gezondeschool@ggdnog.nl of kijk op onze facebookpagina

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Gezonde School nieuws uit de regio? Volg onze facebookpagina óf meld je aan voor onze nieuwsbrief: