Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Voorkom gehoorschade bij kinderenIeder jaar komen er meer dan 20.000 jongeren bij met gehoorschade door vrijetijdslawaai. Gehoorschade ontstaat doordat de trilharen in het binnenoor beschadigd raken. Dit kan een gevolg zijn van natuurlijke slijtage van de trilharen. Maar deze trilharen kunnen ook beschadigd raken wanneer je teveel en te vaak in aanraking bent geweest met harde geluiden, zoals muziek uit de koptelefoons, motorrijden, klussen (boormachines) en festivals.

Blijvende schade aan het gehoor, zoals oorsuizen (tinnitus) en gehoorverlies door lawaai merk je meestal pas na een aantal jaren.

Als je gehoor te vaak en aan te hard geluid wordt blootgesteld kan blijvende schade ontstaan. Deze schade is onomkeerbaar en kan leiden tot levenslange aandoeningen. Preventie is daarom van groot belang.

De gevolgen van gehoorschade zijn voor iedereen verschillend. Continu een piep horen zorgt bij veel mensen voor slaapproblemen en moeite met concentreren, bijvoorbeeld op werk of een studieopdracht. Als je last hebt van lawaaislechthorendheid heb je vaak moeite met verstaan van anderen in een rumoerige omgeving, bijvoorbeeld in een vergadering of collegezaal. Maar ook in de kroeg merk je het. Uit angst om de gehoorschade te verergeren besluiten sommige mensen om maar helemaal niet meer naar feesten te gaan. Zo kan het voorkomen dat ze uiteindelijk in een sociaal isolement terecht komen. Bovendien kampen mensen met gehoorverlies vaker met psychische aandoeningen, zoals burn-out en depressie.

Omvang gehoorschade Noord-Oost Gelderland

Uit de gezondheidsmonitor 2019 is gebleken dat 27% van de jongeren in Noord-Oost Gelderland last heeft van het gehoor na het luisteren van muziek. 11% van de jongeren heeft last van het gehoor na het luisteren naar muziek met oortjes of koptelefoon. Echter gebruikt 76% niet altijd oordoppen op een plek met harde muziek. (BRON: 1.2.1 Gezondheidsmonitor Jeugd VO gemeente | kvnog.nl)

 Onder de jong volwassenen in de leeftijd 16-25 jaar kwam naar voren dat 50% last heeft van het gehoor na het luisteren van muziek. 77% gebruikt niet altijd oordoppen op een plek met harde muziek. (BRON: 1.4.1 Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen gemeente | kvnog.nl

Jongvolwassenen gaan vaker naar festivals, concert en discotheekbezoeken en geven dan ook aan, dan voornamelijk last te hebben van het gehoor. Het percentage ligt lager bij de jongeren doordat ze minder dit soort gelegenheden bezoeken. Luisteren naar muziek met oordopjes en koptelefoon in werd ook aangegeven.

Wat kan school doen?

Op het gebied van gehoorveiligheid kan de school verschillende maatregelen nemen. Denk aan veilige geluidsniveaus in praktijklokalen en gymzalen,  voorlichting geven over de risico’s van harde muziek en lawaai, en leerlingen die risico lopen signaleren door het afnemen van een hoortest en een risicovragenlijst.

Gemeente Oost-Gelre heeft in de periode 2017-2020 het Preventieprogramma Gehoorschade met succes uitgevoerd. Het doel was om jongeren in Oost-Gelre bewust te maken van de risico’s van blootstelling aan harde muziek en hen aan te sporen verantwoordelijk om te gaan met hun gehoor. Samen met bureau Mazzel (jongerenwerk) en GGD NOG zijn er activiteiten ontwikkeld voor jongeren, ouders, ondernemers en evenementen. De activiteiten die zijn ondernomen:

  •  Structurele Voorlichtingslessen aan klas 1 van het VO;
  • Gehoortest/ oorcheck screening tijdens de voorlichtingslessen;
  • Oordoppen automaat plaatsen op schoolfeesten/ festivals (te leen via de GGD NOG);
  • (Online) Ouderavonden over Gehoorschade;
  • Voorlichting en verkoop van oordoppen op evenementen en festivals door de oorpolitie;
  • Via Social media aandacht besteden aan Gehoorschade;
  • Kroegentocht met en voor ouders van kinderen die gaan stappen in samenwerking met de politie en Iriszorg waar oa veiligheid, alcoholgebruik en gehoorschade aan bod kwamen.

(Link: Succesvolle aanpak gehoorschade in Oost Gelre | Evaluatiebureau Publieke Gezondheid)

Informatie

Ook werken aan het thema Gehoorschade? Kijk dan op:

Vragen? Mail naar:  gezondeschool@ggdnog.nl

Kijk voor meer informatie op:

Je kunt (indicatief) je oren testen op: