Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Consultatie voor professionals

Professionals kunnen de GGD gratis consulteren over seksuele gezondheid met betrekking tot jongeren tot en met 24 jaar. Hierbij kunt u denken aan het vermoeden van seksuele misstanden, onbedoelde zwangerschap etc. Meestal zal het gaan om een kort (telefonisch) consult. Afhankelijk van de casuïstiek vindt doorverwijzing naar de juiste hulpverlener of nadere consultatie plaats. Ook de jeugdartsen van de GGD geven advies aan professionals over dit thema. Mail naar seksenzo@ggdnog.nl of bel naar 088- 443 30 00.

Wilt u een project starten of iets doen in het thema seksuele gezondheid? Of vindt u het moeilijk om seksualiteit bespreekbaar te maken? Ook hierbij kan de GGD ondersteunen, bekijk hieronder ons aanbod.

Trainingen en materialen
Loverboyproblematiek en jeugdprostitutie

Loverboys vinden hun slachtoffers vaak via het internet. Sexting en grooming zijn bijvoorbeeld voor de meeste professionals geen onbekende fenomenen. Veel jongeren krijgen er mee te maken. De ketenaanpak biedt de training ‘ Herkennen en Signaleren loverboyproblematiek, sexting en grooming aan.


Duur: Hele dag
Kosten: Op aanvraag

Daarnaast kunnen V(S)O scholen een ouderavond en gastlessen Loverboys, Social Media en Internet voor leerlingen aanvragen. Interesse? Neem dan contact op via preventieloverboys@ggdnog.nl

 

Nu niet zwanger

Nu Niet Zwanger

GGD Noord- en Oost-Gelderland coördineert het programma ‘Nu Niet Zwanger’. Hiermee ondersteunen we kwetsbare (potentiële) ouders de regie te nemen over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij gebruiken vaak geen anticonceptie door gebrek aan kennis, ondersteuning of geldgebrek. Dat kan komen door verslaving, illegaliteit, psychische problemen, verstandelijke beperking, of een combinatie ervan. De geboorte van (meer) kinderen kan de (bestaande) problemen verergeren.

Nu Niet Zwanger wil cliënten bewust maken van hun situatie en de mogelijke gevolgen van een (volgende) zwangerschap. Als hulpverleners het gesprek aangaan krijgen (potentiële) ouders de kans afwegingen te maken over hun huidige situatie en kunnen zij tot een vrijwillige anticonceptiekeuze komen. Wanneer de cliënt kiest voor anticonceptie wordt er ook ondersteuning geboden bij verstrekking en plaatsing.

Training

De aanpak van nu niet zwanger wordt zoveel mogelijk onderdeel van reguliere zorgverlening. Via het projectteam Nu Niet Zwanger (NNZ) krijgen hulpverlenings- organisaties een training voor aandachtsfunctionarissen aangeboden. De training is gericht op het overdragen van kennis m.b.t. de methodiek van het project. Het gaat ook in op anticonceptiemiddelen en vaardigheden voor de gespreksvoering met cliënten.

Aandachtsfunctionaris

De aandachtsfunctionaris draagt opgedane kennis en vaardigheden over aan collega’s. Doel is dat hulpverleners zelf volgens deze specifieke methode in gesprek gaan met hun (kwetsbare) cliënten over hun kinderwens en het toekomstbeeld dat zij daarbij hebben. Met de cliënt wordt besproken of het in deze fase van hun leven wenselijk is aan die kinderwens te voldoen en hoe deze (tijdelijk) uit te stellen. 

Pilots in Tilburg en Rotterdam hebben aangetoond dat deze methode werkt. Ruim 80% van de cliënten besloot tot langdurige anticonceptie.

Casus uit onze regio

Natasha is 19 alleenstaand en psychiatrisch patiënt. Zij heeft al twee kinderen, die zij beiden heeft moeten afstaan omdat zij er niet voor kan zorgen. Dit heeft veel leed veroorzaakt. Haar leefwijze is grillig en hulpverleners vrezen een volgende zwangerschap. Een gesprek heeft haar doen besluiten over te gaan tot anticonceptie. Hulpverleners zijn meegegaan naar de apotheek, de anticonceptie is betaald en er was ook begeleiding bij de plaatsing. Natasha leidt nog steeds een zeer onrustig en instabiel leven, maar daarin is wel de rust gekomen dat zij niet ook nog eens zwanger raakt.

Meer informatie

De GGD coördineert en organiseert een netwerk voor (bij)scholing en intervisie, evt. vergoeding anticonceptie, extra mogelijkheden voor plaatsing anticonceptie. Neem contact op met het projectteam Nu Niet Zwanger voor meer informatie via nunietzwanger@ggdnog.nl of kijk op www.nunietzwanger.nl.

Nieuwsbrief

Wij houden betrokken en geïnteresseerde partijen op de hoogte met onze nieuwsbrief. Download hier de laatste editie(s):

Wil je deze nieuwsbrief voortaan per mail ontvangen? Meld je dan aan door een mailtje te sturen naar nunietzwanger@ggdnog.nl met als onderwerp 'Aanmelden nieuwsbrief NNZ'.

Lesmateriaal


De GGD leent gratis lesmateriaal uit aan professionals, zoals leskisten, spellen, dvd’s en boeken over seksuele gezondheid en aanverwante thema’s als weerbaarheid, seksuele diversiteit en anticonceptie. Voor advies, meer informatie of het reserveren van lesmaterialen kun je terecht bij de Internetcatalogus van de GGD of neem contact op met Margreet Dragt: 088 443 3169 of Maureen Maneschijn: 088 443 3359 of via documentatiecentrum@ggdnog.nl 

Acties en gadgets
Wil je een activiteit uitvoeren rondom het thema seksuele gezondheid? En heb je daar ondersteuning bij nodig?
Bijvoorbeeld bij het organiseren van de 'Week van de Liefde' of de 'Week van de Lentekriebels'? Neem vrijblijvend contact met ons op via seksenzo@ggdnog.nl.

 

Meisjes besnijdenis/ VGV

GGD Noord- en Oost-Gelderland en GGD IJsselland werken nauw samen op het gebied van de preventie van meisjesbesnijdenis en het nazorgspreekuur voor vrouwen die in het land van herkomst besneden zijn.

Meisjesbesnijdenis of Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waarvoor geen medische noodzaak is.

Er zijn verschillende vormen van VGV: vaak wordt de clitoris gedeeltelijk of geheel verwijderd, soms ook de kleine schaamlippen en soms de grote schaamlippen. In sommige culturen wordt de vaginale opening vernauwd door het wegsnijden en aan elkaar hechten van de kleine en/of grote schaamlippen, met of zonder verwijdering van de clitoris. 

Situatie in Nederland
In Nederland beschouwen we meisjesbesnijdenis als een ernstige vorm van kindermishandeling. Het is een medische ingreep die niet noodzakelijk is en die tot ernstige gezondheidsrisico’s kan leiden. Alle vormen van meisjesbesnijdenis zijn in ons land verboden en strafbaar. Maar ook als ouders hun dochter in het buitenland laten besnijden, terwijl ze in Nederland wonen, kunnen zij daar voor gestraft worden.

Nazorgspreekuur voor vrouwen die besneden zijn
Vrouwen die besneden zijn, kunnen problemen hebben op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied. Het is belangrijk dat deze vrouwen goede nazorg krijgen. Zij kunnen hiervoor naar het speciale ‘nazorgspreekuur’, waar zij gratis en anoniem met al hun vragen terecht kunnen. Waar nodig wordt een vrouw verwezen naar specialistische hulpverlening.

Vragen of afspraak maken?
Voor dit nazorgspreekuur kunt u terecht bij onze speciaal daarvoor verpleegkundigen. 
Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken voor het nazorgspreekuur? Stuur dan een e-mail naar nazorgspreekuur@ggdnog.nl. De verpleegkundige neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Folders

 

Training lesgeven in de liefde

In deze training verkennen we samen de mogelijkheden en belemmeringen om les te geven over dit mooie onderwerp. In een veilige omgeving bieden we docenten de kans om te ontdekken waar ze ondersteuning nodig hebben.

Zoek je een geschikte methode? Wil je graag weten hoe je om moet gaan met (seksueel getinte) opmerkingen in de klas of in de docentenkamer? Vraag je je af welk aanbod past bij welke leeftijd? En hoe het nou zit met gender en seksuele diversiteit? In deze training komt dit allemaal aan bod. We gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken en de training op jouw school af te stemmen.

Deelname is gratis (minimaal 8 personen).
Duur: 2,5 – 3 uur

Aanmelden en meer informatie
De training wordt ook op aanvraag voor minimaal 8 personen (eventueel in company) gegeven. Stuur een e-mail naar Carolien Gooiker: c.gooiker@ggdnog.nl.

Workshop Vlaggensysteem

Kinderen en jongeren komen regelmatig in aanraking met (online) seksualiteit. Door te experimenteren leren ze hun eigen lichaam en de wensen en grenzen van zichzelf en anderen kennen. Maar wanneer gaat dit gedrag te ver? Hoe reageer je als je hier als professional mee geconfronteerd wordt? En hoe bespreek je dit met collega’s?

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, bespreekbaar te maken en gepast te reageren.

Deelname is gratis (minimaal 8 personen)
Duur: 3 uur

Aanmelden en meer informatie

Heb je belangstelling voor de workshop werken met het vlaggensysteem? De workshop kan incompany gegeven worden bij minimaal 8 personen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carolien Gooiker via C.Gooiker@ggdnog.nl

Contact formulier

Je kan geen afspraak maken voor een soa-test via dit formulier. Bel hiervoor naar 088 - 443 33 44