Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In 2019 is het project ’regionale aanpak privacy, informatie-uitwisseling en samenwerking in de keten in de Achterhoek en Noord-Veluwe’ gestart. Het betreft de implementatie van een moreel leerproces dat helpt verschillen van inzichten constructief te overbruggen en de bescherming van de privacy van cliënten te waarborgen. Daarnaast zorgt het voor de ontwikkeling van regio-overstijgende kennis die helpt bij beleid en de ondersteuning van professionals.

De implementatie van de methodiek Morele Oordeelsvorming vond plaats in de lokale multidisciplinaire overleggen (MDO’s). In deze overleggen werd casuïstiek ingebracht rondom privacy en personen met verward gedrag. De toepassing van morele oordeelsvorming in de MDO’s werd begeleid door leden van de expertgroepen, die hiervoor opgeleid zijn. Per regio is een expertgroep ’Privacy, informatie delen en verward gedrag’ ingesteld. Deze expertgroep bestaat uit een vertegenwoordigers uit alle deelnemende gemeenten, het sociaal domein, veiligheid en zorg.

Hieronder staan een aantal documenten om meer te weten te komen over het project. Ook kan je de slotconferentie van 24 november 2021 terugkijken.


Terugkijken conferentie 24 november 2021; Schaadt privacy goede zorg?

Rapportage over privacy, interdisciplinaire zorg en personen met verward en onbegrepen gedrag


Eindverslag Governance & Integrity Nederland


Evaluatieonderzoek regionale aanpak privacy, informatie-uitwisseling en samenwerking in de keten in de Achterhoek en Noord-Veluwe