Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Centrale Toegang

De Centrale Toegang behandelt meldingen en aanvragen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen op GGZ – Grondslag. Dit doen wij in het kader van de WMO, in opdracht van de centrumgemeente Harderwijk.

Regio / gemeenten

De Centrale Toegang werkt voor de centrumgemeente Harderwijk, binnen het werkgebied van de regio Noord-Veluwe. Onder deze regio vallen de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Taken

Binnen dit werkgebied voert de Centrale Toegang de volgende taken uit:

De centrale toegang heeft een signalerende functie naar zowel de centrumgemeente als ketenpartners binnen de regio Noord-Veluwe. Indien er sprake is van (een vermoeden van) misstanden in een Beschermde Woonvorm of instelling voor maatschappelijke opvang, melden wij dit bij de gemeente en overleggen over het vervolg.

Vragen?

Zijn er naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen? Neem gerust contact op met de Centrale toegang. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 088 – 443 31 27 of via centraletoegang@ggdnog.nl.