Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Aan de inspecties voor van het verstrekken van vergunningen voor tatoeëren, piercen en permanente make-up zijn voor de aanvrager/vergunninghouder kosten verbonden. Het verschuldigde bedrag betaal je direct per pin-transactie bij de inspecteur.

Tarieven per 1 juli 2022

Het Ministerie van VWS heeft voor GGD'en een landelijk tarief vastgesteld voor het afgeven van een vergunning.

 • Gaatjes prikken in oren en neusvleugels met een piercinginstrument, waarbij geen materialen gesteriliseerd worden.

€ 236,29

 • Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij op de locatie géén instrumenten gesteriliseerd worden.

€ 413,48

 • Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij op de locatie instrumenten gesteriliseerd worden.

€ 472,55

 • Piercen, waarbij géén materialen gesteriliseerd worden.

€ 413,48

 • Piercen, waarbij materialen gesteriliseerd worden.

€ 472,55

 • Combinatie van bovenstaande activiteiten

€ 590,70

 • Voorrijkosten per kwartier

€ 29,53

 • Herinspectie en onderzoek naar aanleiding van wijzigingsverzoek per uur

€ 118,14

 • Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen

€ 472,55

 • Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen, waarbij is vastgesteld dat de vrijstelling in aanmerking komt voor een gereduceerd tarief

€ 172,22

 • Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd op basis van het door het CBS vastgestelde loonindexcijfer voor de sector overheid.
 • Over de kosten van de inspecties wordt geen btw doorberekend.
 • Wanneer een herinspectie noodzakelijk is, kan de GGD de gewerkte uren op basis van het uurtarief in rekening brengen.