Aan de inspecties ten behoeve van het verstrekken van vergunningen voor tatoeëren, piercen en permanente make-up zijn voor de aanvrager/vergunninghouder kosten verbonden.

Tarieven per 7 november 2018

Het Ministerie van VWS heeft voor GGD'en een landelijk tarief vastgesteld voor het afgeven van een vergunning.

  • Gaatjes prikken in oren en neusvleugels met een piercinginstrumenten.

€ 211,16

  • Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij op de locatie géén instrumenten gesteriliseerd worden.

€ 369,53

  • Piercen, waarbij géén materialen gesteriliseerd worden.

€ 369,53

  • Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij instrumenten gesteriliseerd worden.

€ 422,32

  • Piercen, waarbij materialen gesteriliseerd worden

€ 422,32

  • Combinatie van bovenstaande activiteiten

€ 527,90

  • Voorrijkosten

€ 52,79

  • Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd op basis van het door het CBS vastgestelde loonindexcijfer voor de sector overheid.
  • Over de kosten van de inspecties wordt geen BTW doorberekend.
  • Wanneer een herinspectie noodzakelijk is, kan de GGD de gewerkte uren op basis van het uurtarief in rekening brengen.