Aan de inspecties voor van het verstrekken van vergunningen voor tatoeëren, piercen en permanente make-up zijn voor de aanvrager/vergunninghouder kosten verbonden. U moet het verschuldigde bedrag direct per pin-transactie betalen bij de inspecteur.

Tarieven per 28 augustus 2020

Het Ministerie van VWS heeft voor GGD'en een landelijk tarief vastgesteld voor het afgeven van een vergunning.

 • Gaatjes prikken in oren en neusvleugels met een piercinginstrumenten.

€ 222,72

 • Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij op de locatie géén instrumenten gesteriliseerd worden.

€ 389,75

 • Piercen, waarbij géén materialen gesteriliseerd worden.

€ 389,75

 • Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij instrumenten gesteriliseerd worden.

€ 445,43

 • Piercen, waarbij materialen gesteriliseerd worden

€ 445,43

 • Combinatie van bovenstaande activiteiten

€ 556,79

 • Voorrijkosten

€ 55,68

 • Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen

€ 445,43

 • Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen, waarbij is vastgesteld dat de vrijstelling in aanmerking komt voor een gereduceerd tarief

€ 167,04

 • Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd op basis van het door het CBS vastgestelde loonindexcijfer voor de sector overheid.
 • Over de kosten van de inspecties wordt geen BTW doorberekend.
 • Wanneer een herinspectie noodzakelijk is, kan de GGD de gewerkte uren op basis van het uurtarief in rekening brengen.