Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Update 13 mei 2022 | De forensische geneeskunde heeft haar kritische grens bereikt: het lukt niet overal meer om elke dag en ieder uur een forensisch arts of verpleegkundige beschikbaar te hebben. Een landelijk probleem wat ook in onze regio speelt.

Wij hebben zelf een forensisch verpleegkundige weten te vinden. Om de artsen te ondersteunen. Maar staan nog altijd open voor gesprekken met mensen die willen helpen. Bel ons dus gerust als je meer wilt weten of denkt een waardevolle bijdrage te kunnen leveren: 𝟬𝟴𝟴 – 𝟰𝟰𝟯 𝟯𝟳 𝟵𝟭

Wervingscampagne Forensische geneeskunde, buitengewoon boeiend.

De campagne Forensische geneeskunde, buitengewoon boeiend is een initiatief van GGD GHOR Nederland namens de GGD’en en Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond (FARR) in samenwerking met het Forensisch Medisch Genootschap en de NSPOH. De campagne wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Forensische geneeskunde, ook echt iets voor jou? kiesvoorforensischegeneeskunde.nl

Brandbrief 25 Directeuren Publieke Gezondheid

De gevolgen van het tekort aan forensisch artsen zijn groot. Voor nabestaanden, voor slachtoffers, voor rechtszaken, bijvoorbeeld over kindermishandeling en seksueel misbruik, en meer. En dus ook voor politie, openbaar ministerie of gemeenten. Allemaal opdrachtgevers van de forensisch artsen van onze GGD.

“Wat niemand wil, gebeurt nu toch: kinderzedenzaken dreigen vertraging op te lopen. En er is een tekort aan forensisch artsen die in deze zaken het onderzoek kunnen doen. Nu treft het kwetsbare kinderen en jongeren die mogelijk slachtoffer zijn van seksueel geweld. Dat is schrijnend”. Aldus Ton Coenen, directeur GGD GHOR Nederland.

De 25 Directeuren Publieke Gezondheid stuurden een brandbrief aan de ministers van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Donderdagavond 12 mei besteedde ook Nieuwsuur aandacht aan de tekorten aan forensisch artsen in Nederland.

Wat doet een forensisch arts?

Als forensisch arts werk je op het snijvlak van geneeskunde en strafrecht. Je werkt samen met gemeenten, politie, justitie en medisch experts en zorgt voor een objectieve medische blik. Welk letsel is er bij een slachtoffer van geweld? Is er sprake van een niet-natuurlijke dood? Kan een arrestant onder invloed een nacht in de politiecel doorbrengen?

Je dient als forensisch arts een groot gemeenschappelijk belang: je levert een bijdrage aan het recht, de openbare orde en de publieke gezondheid. Een afwisselend en avontuurlijk vak, buitengewoon boeiend.

De forensische artsen werken onafhankelijk en zijn niet in dienst van de politie, maar in dienst van de GGD.

Werken als forensisch arts klinkt als een spannende aflevering van de televisieserie Crime Scene Investigation, maar is dat ook zo? 

Opleiding tot forensisch arts

De opleiding Forensische geneeskunde is een zelfstandige driejarige profielopleiding die (basis)artsen opleidt tot forensisch arts. Je werkt op het snijvlak van de gezondheidszorg en de wereld van politie en justitie. Na het afronden van de opleiding kun je geregistreerd worden in het profielregister als forensisch arts KNMG.

De opleiding bestaat uit drie delen praktijkopleiding en vijf verschillende stages en gaat dus voor een groot deel met de voeten in de klei. Je leert onder meer over lijkschouw, arrestantenzorg, forensisch medisch onderzoek, minderjarigen en het juridisch kader. Je doet ervaring op bij een opleidingsinstelling die forensisch geneeskundige zorg verleent en in je vele stages.

Meer informatie over de opleiding en de sollicitatieprocedure vind je op de site van arts M+G

 

De forensisch artsen bij de GGD houden zich bezig met:
Arrestantenzorg

Wie in een politiecel zit, mag om een arts vragen. De GGD-arts neemt dan de rol van huisarts over. Het komt ook voor dat de politie zelf een arts inschakelt.

Bijvoorbeeld als een arrestant onder invloed van alcohol en/of drugs is of als het bekend is dat hij of zij een ziekte heeft waarvoor een behandeling met medicijnen noodzakelijk is (zoals bijvoorbeeld astma, epilepsie, suikerziekte of drugsverslaving). Ook kan de forensische arts gevraagd worden om op het politiebureau te beoordelen of psychiatrische of andere hulp noodzakelijk is.

Lijkschouw

Als iemand overlijdt na een ongeval, euthanasie, een misdrijf of bij zelfmoord, is er sprake van een niet-natuurlijke dood. In al deze gevallen mag de behandelend arts geen overlijdenspapieren tekenen en wordt de gemeentelijk lijkschouwer ingeschakeld.

Deze is benoemd door de burgemeester. Ook als een behandelend arts twijfels heeft of zijn/haar patiënt wel aan een natuurlijke doodsoorzaak is overleden, moet hij of zij meteen een gemeentelijk lijkschouwer daarover informeren. De gemeentelijk lijkschouwer onderzoekt dan het lichaam (alleen uitwendig) en de omstandigheden rondom het overlijden. Dit gebeurt vaak samen met de politie/technische recherche. Op deze manier wordt de eventuele niet natuurlijke doodsoorzaak achterhaald en wordt het tijdstip van overlijden vastgesteld. Ook kan de arts de Officier van Justitie adviseren, bijvoorbeeld om een verzoek in te dienen voor een gerechtelijke sectie (autopsie) bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag. 

Bloedafname

Als iemand wordt aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol of drugs, of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, wordt de forensisch arts soms gevraagd om bloed af te nemen.

Op deze manier kan het gehalte aan alcohol, drugs of medicijnen bepaald worden. Bij alcohol gebeurt dat alleen als de blaastest (wettig bewijs) niet lukt, of als de ademanalyse niet kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld bij opname in een ziekenhuis vanwege letsel dat ontstaan is door het gevolg van een ongeval na rijden onder invloed). Als er materiaal afgenomen moet worden om een DNA-profiel te maken, kan de forensisch arts gevraagd worden om een uitstrijk te maken van het wangslijmvlies.

Letselbeschrijving

Bij geweldsmisdrijven vraagt de politie soms aan de forensisch arts om een beschrijving te geven van het aangetroffen letsel.

Die beschrijving kan gebruikt worden bij de opsporing en bij een eventuele rechtszaak. Dat kan zowel bij het slachtoffer, als bij de potentiële verdachten van het misdrijf gebeuren. 

Ook bij zedenmisdrijven vraagt de politie (alleen met toestemming van het slachtoffer) aan de forensisch geneeskundige om onderzoek te doen om sporen te verzamelen (veilig te stellen) en vastgestelde letsels te beschrijven. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een door het NFI ontwikkelde Ondezoeksset Zedenmisdrijven.