U beoordeelt, als arts, op basis van de LCI-richtlijn COVID-19 of iemand (die binnen de doelgroepen die getest worden valt) getest moet worden. Vervolgens vraagt u, als medicus, bij de GGD een testafname aan voor de (zorg)medewerker.

Per 15 mei kunt u medewerkers met klachten aanmelden voor een test via het landelijke systeem CoronIT. We verwijzen u voor uitleg over CoronIT en de aanvraagprocedure naar de volgende website: ggdghor.nl/thema/informatie-externe-aanvragers-coronit/

Op dit moment hebben huisartsen nog geen toegang tot de CoronIT-app. Wilt u een patiënt aanmelden voor de teststraat? Vul dan het aanmeldformulier in die u heeft ontvangen in uw e-mailinbox. Die mail is verstuurd door GGD Noord- en Oost-Gelderland. 

Wie stelt de indicatie voor de test?

De indicatie en aanvraag kunnen alleen worden gedaan door een arts. Dit kan zijn de bedrijfsarts, instellingsarts of huisarts. Het is aan de instelling en medewerker zelf dit te regelen. Bedenk vooraf goed wat de gevolgen van de uitslag zijn. Een positieve uitslag betekent dat de medewerker en zijn of haar gezin de richtlijnen van het RIVM voor een bevestigde patiënt moet volgen. Een negatieve uitslag zegt niet per definitie dat de medewerker dan kan werken en zegt alleen iets over de ziektestatus op moment van testen.

Wanneer is testen zinvol?

  • Wanneer de uitslag het beleid verandert
  • Wanneer de medewerker corona gerelateerde klachten heeft
  • Wanneer de klachten niet verbeteren -> bij verbetering van klachten wachten tot deze >24u voorbij zijn

Een medewerker met symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) komt in aanmerking voor een test.

Totdat de testuitslag bekend is:

  • Medewerkers met koorts: thuisblijven
  • Medewerkers zonder koorts: bij voorkeur thuisblijven of anders persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)1 gebruiken zodat de medewerker de patiënt/cliënt niet besmet.

Als testuitslag bekend is:
• Indien de test negatief is: aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.
• Indien de test positief is: thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij.

1 PBM om te voorkomen dat de medewerker met klachten het virus overdraagt aan patiënten/cliënten, bestaat uit een chirurgisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen voor de medewerker. Het mondneusmaker kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verschillende patiënten/cliënten). De handschoenen moeten per patiënt/cliënt gewisseld worden.

NB Ter voorkoming van besmetting van de medewerker door de patiënt/cliënt worden de standaard PBM gedragen.

Wat zijn de kosten voor deze test?

De kosten voor het testen van medewerkers wordt vergoed door de overheid via het Openbare Gezondheidszorgbudget.

Waar zijn de testlocaties?

  • Zelhem
  • Vaassen

De medewerker komt idealiter alleen in eigen auto (zonder passagier) en wordt verzocht in de auto te blijven zitten. De medewerker wordt vanuit de auto bemonsterd.

Wanneer komt de uitslag van de test?

De testuitslag is uiterlijk 24-48 uur na de testafname bekend. De aanvragend arts kan de uitslag van de test terugzien in CoronIT. Het verzoek is dan ook om het (zorg)mailadres door te geven waar de uitslagen naar toe kunnen worden verzonden zodat de testuitslagen kunnen worden getoond in CoronIT.