Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. De GGD biedt actief 'Een gezond houvast' en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de ruim 820.000 inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland.


Wij gaan uit van de visie op Positieve Gezondheid: "Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven." Wij werken intensief samen met gemeenten, lokale partners en met de inwoners van de regio. Samen bouwen we aan een gezonde gemeente.

De taken van de GGD zijn:

 • Jeugdgezondheidszorg (4 - 18 jarigen)
 • Infectieziektebestrijding
 • Vaccinaties
 • Medische milieukunde
 • Technische hygiĆ«nezorg
 • Maatschappelijke zorg
 • Beleidsadvisering
 • Epidemiologie
 • Gezondheidsbevordering
 • Bevolkingsonderzoeken
 • Forensische zorg

U vindt een uitgebreide omschrijving van onze taken en dienstverlening in ons e-magazine.