Zorgmedewerkers nog niet aan de beurt voor booster-vaccinatie op GGD-locatie

Zorgmedewerkers nog niet aan de beurt voor booster-vaccinatie op GGD-locatie
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
26-11-2021

De afgelopen dagen verschenen meerdere zorgmedewerkers op de vaccinatielocaties van de GGD, in de veronderstelling dat zij een boostervaccinatie konden halen. Helaas kwamen zij voor niets, want zorgpersoneel is nog niet aan de beurt.

Half december aan de beurt
Zorgmedewerkers hebben nog geen uitnodiging om naar een GGD-locatie te komen voor een booster. Het RIVM heeft vandaag opnieuw de brancheorganisaties en werkgevers hierover geïnformeerd – en de planning benadrukt.

Aan werkgevers is gevraagd te inventariseren hoeveel zorgmedewerkers zij willen laten uitnodigen voor een boostervaccinatie. Die inventarisaties zijn nu gaande. Het RIVM levert vervolgens unieke codes en een standaard uitnodigingsbrief aan bij de werkgevers. Begin december geeft het RIVM een ‘go’ en kunnen medewerkers door de eigen werkgever worden uitgenodigd. Half december starten de GGD’en met het zetten van de boostervaccinaties.

Nu langskomen heeft nog geen zin
Bent u werkgever in de zorg? Let op: het heeft nog geen zin om uw medewerkers naar een vaccinatielocatie van de GGD te laten komen. Als u zelf zorgmedewerker bent, weet dan dat u nog niet aan de beurt bent. Ook niet als u, bijvoorbeeld in het kader van de inventarisatie, al een brief of e-mail van uw werkgever heeft ontvangen. We voorkomen graag dat u voor niets naar een vaccinatielocatie komt.

Meer informatie

Website RIVM: Boostervaccinatie voor zorgmedewerkers

Boostervaccinatie voor zorgmedewerkers - wie doet wat

Zorginstellingen zonder medische dienst

  • Zorginstellingen zonder eigen medische dienst kunnen vaccinatie van hun bewoners aanvragen via deze link. Hier staat informatie en een uitgebreide werkinstructie. 
  • De aanmeldingen komen binnen bij GGDGHOR Nederland en worden verdeeld op postcode aan de regio’s. Wij krijgen de aanmelding binnen (via Topdesk) en bellen de zorginstelling om de aanvraag te bevestigen en een afspraak in te plannen.

Niet Mobiele Thuiswonenden (NMTW)

  • Niet Mobiele ThuisWonenden (NMTW) worden door hun huisarts aangemeld voor een vaccinatie aan huis. De huisarts doet de triage over de noodzaak van de vaccinatie aan huis. Huisartsen kunnen als ze vragen hebben contact opnemen met de LHV of het RIVM.
  • De aanmelding van de huisarts komt binnen bij GGDGHOR Nederland en wordt verdeeld op postcode aan de regio’s. Wij krijgen de aanmelding binnen (via Topdesk) en bellen de inwoner om de aanvraag te bevestigen en een afspraak in te plannen.

Zorgmedewerkers

  • Zorgmedewerkers in de acute zorg worden gevaccineerd door de ziekenhuizen. Dat zijn ook de huisartsen en o.a. ambulance personeel. 
  • Zorgmedewerkers in de niet acute zorg zoals verpleegzorg, thuiszorg, verzorgingshuizen, etc. worden op de locaties van de GGD-en gevaccineerd. Zij krijgen daarvoor een uitnodiging vanuit de koepelorganisatie via hun werkgever. Met deze uitnodiging kunnen zij een afspraak maken voor hun boosterprik. Dit proces wordt op dit moment ingeregeld. Naar verwachting worden zij in december gevaccineerd.