Situatieschets COVID-19 in de regio 19 t/m 25 juli
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
27-07-2021

De wekelijkse COVID-19 situatieschets van Noord- en Oost-Gelderland staat online. In dit overzicht worden onder andere het aantal besmettingen per gemeente, cijfers uit de teststraten, het aantal besmettingen in de care-sector en het aantal gezette vaccinaties meegenomen.

Belangrijke punten van de periode 19 t/m 25 juli:

 • Het aantal nieuwe besmettingen dat GGD NOG in week 29 registreerde, is afgenomen ten opzichte van vorige week (-36%). Hiermee is de daling ingezet.
 • Nog steeds zien we verreweg de meeste besmettingen in de leeftijdsgroepen van 13-18 jaar en van 19-29 jaar. Wel is in beide leeftijdsgroepen een flinke daling te zien ten opzichte van vorige week. 
 • In de leeftijdsgroepen vanaf 60 jaar is een stijging te zien in het aantal besmettingen ten opzichte van vorige week. Desondanks zijn de besmettingsaantallen in de leeftijdsgroepen vanaf 60 jaar nog laag.
 • De meeste besmettingen zagen we afgelopen week in de gemeenten Oost Gelre, Brummen, Apeldoorn, Doetinchem en Oude IJsselstreek.
 • Het regionale besmettingscijfer zit nu op 196 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week en zit daarmee wat betreft het aantal besmettingen in risiconiveau ‘ernstig’.
 • Afgelopen week zijn 20 inwoners opgenomen in het ziekenhuis. Dit is een toename ten opzichte van vorige week. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen valt nu ook in risiconiveau 'ernstig'.
 • In de afgelopen week zijn er 10.047 tests afgenomen door GGD NOG. Dit is een daling van 37% t.o.v. de week daarvoor.
 • Het percentage positieve tests is in de afgelopen week ook licht gedaald, namelijk van 14,1% naar 12,7%.
 • Ca. 47% van de inwoners uit de regio NOG is volledig gevaccineerd door de GGD en 13% gedeeltelijk. (Mensen die elders zijn gevaccineerd, bijvoorbeeld door de huisarts of de instelling waar ze wonen, zijn niet meegenomen).
 • De deelname aan het GGD-vaccinatieprogramma is het hoogst onder de 70-79-jarigen.
 • Uit verdiepend onderzoek van GGD NOG komt naar voren dat de bereidheid onder inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland om zich te laten vaccineren gedurende de pandemie is toegenomen (tot 88% in mei 2021). Echter, niet onder alle inwoners is de vaccinatiebereidheid even hoog. Er zijn subgroepen waarbinnen de vaccinatiebereidheid minder hoog is dan gemiddeld:
  - Volwassenen jonger dan 50 jaar, in het bijzonder jongvolwassenen tussen de 18 en 34 jaar.
  - Inwoners van de Biblebelt. 
  - Mensen die minder vertrouwen hebben in de overheid, reguliere media en nieuwsbronnen. 

Bekijk hier de hele situatieschets.