Samen in Beweging met kwetsbare bewoners
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
02-11-2021

Zes lokale samenwerkingsverbanden zijn met subsidie van ZonMw voor vier jaar aan de slag met preventie in hun regio. Eén daarvan is het project ‘Samen in Beweging met kwetsbare bewoners’: een aanpak om te bevorderen dat inwoners vitaal blijven en zowel lichamelijk als sociaal meer gaan bewegen. Dit project is een samenwerking van Hogeschool Viaa, AGORA, GGD IJsselland en GGD Noord- en Oost-Gelderland. Vanuit onze regio nemen de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk deel. Doelgroep is kwetsbare inwoner vanaf 65 jaar. Samen met professionals, vrijwilligers en ouderenbonden zijn er verschillende activiteiten vastgesteld. Kernactiviteit is Welzijn op recept waarbij een zorgprofessional een patiënt doorverwijst naar een welzijnscoach. Die gaat vervolgens samen met de patiënt een keuze maken uit het aanbod rondom bewegen en sociale activiteiten. De doorverwijzer kan o.a. de huisarts, wijkverpleegkundige of iemand uit een sociaal wijkteam zijn. Neem voor meer informatie contact op met Cobi Izeboud (c.izeboud@ggdnog.nl) of bekijk hier de video.