Inzichten in de leefomgeving per gemeente
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
27-06-2022

De omgeving waarin je woont, werkt en leeft heeft invloed op je gezondheid. Denk aan hitte, luchtkwaliteit, voorzieningen of geluidhinder. Maar door de omgeving goed in te richten kan bijvoorbeeld ook meer bewegen en gezond eten gestimuleerd worden.  

In voorbereiding op de Omgevingswet zijn veel gemeenten bezig met het thema gezonde leefomgeving. Om gemeenten inzicht te geven in de lokale situatie t.a.v. gezondheid in de leefomgeving, heeft de GGD infographics gemaakt. In deze infographics worden de meest recente cijfers over leefomgeving en gezondheid gepresenteerd. Deze informatie kan helpen bij het bepalen van prioriteiten op het gebied van de gezonde leefomgeving, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een omgevingsvisie, omgevingsplan of programma. 

Bekijk hier meer informatie en de infographics per gemeente.