Hoezo Loverboys!? Rapport over belang preventie bij seksuele uitbuiting

Hoezo Loverboys!? Rapport over belang preventie bij seksuele uitbuiting
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
03-03-2021

Deze week is het rapport 'Daders van binnenlandse seksuele uitbuiting' van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in opdracht van de politie verschenen. Het rapport geeft goed inzicht in wie deze daders zijn, wie hun slachtoffers zijn en hoe snel ze (via internet) te werk gaan bij het ronselen en prostitueren van hun slachtoffers.

 

Dat er geen sprake is van liefde, zoals de term loverboy suggereert, wordt ook snel duidelijk bij de voorlichting voor jongeren en training voor professionals die we in Noord- en Oost-Gelderland organiseren in samenwerking met politie, zorgcoördinatoren, hulpverlening en preventie. In deze ketenaanpak werken al deze organisaties in de regio samen om seksuele uitbuiting van minderjarigen te stoppen.

Deze nauwe samenwerking en gecoördineerde aanpak, stelt ons in staat om de problematiek in onze regio nauwgezet te volgen en snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De bevindingen in het rapport komen overeen met onze eigen ervaringen en bevestigen dat de gezamenlijke aanpak goed werkt.

Maak je je zorgen over een jongere en seksuele uitbuiting? Neem contact op met het meldpunt loverboys en jeugdprostitutie via Veilig thuis 0800-2000.